Co zrobić z gruzem poremontowym?

Jednym z głównych wyzwań w przypadku robót budowlanych jest konieczność poradzenia sobie z pozostałym po tego typu pracach gruzem. Co należy z nim zrobić, aby czynności te odbywały się zgodnie z literą prawa oraz bez szkody dla środowiska naturalnego?

 

Umieszczanie gruzu w wynajętym kontenerze

Jeszcze przed przystąpieniem do prac warto wynająć praktyczny kontener, w którym będzie można umieszczać tego typu odpady. W firmach takich jak nasza dysponujemy kontenerami o wielkościach od 3,5 do 40m3, dzięki czemu wymiary można dopasować do typu realizowanych prac. Dobrze, aby odpady były od razu wyrzucane do takich kontenerów, aby uniknąć konieczności poświęcania czasu na dodatkowe oczyszczanie terenu.

 

Co istotne dla inwestorów wykonujących prace remontowe, to firma dostarczająca kontener przejmuje na siebie obowiązek wywiezienia takich pozostałości, oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu gruz spożytkowywany będzie w ekologiczny oraz zgodny z prawem sposób.

 

Wywóz gruzu do jednego z punktów PSZOK

Alternatywą jest samodzielny wywóz takich odpadów do jednego ze znajdującego się w okolicy PSZOK-u. Ten ostatni to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym można pozostawić nie tylko gruz, ale także inne przedmioty po remoncie, w tym stare meble oraz urządzenia RTV i AGD. Główną niedogodnością jest to, że w przypadku większej ilości gruzu, konieczne będzie wynajęcie specjalnego pojazdu, dzięki któremu będzie można przetransportować pozostałości poremontowe.

 

To, czego decydowanie nie należy robić, jest wyrzucanie gruzu poremontowego do zwykłych pojemników na śmieci ustawianych na blokowiskach. Samochody przeznaczone do odbierania takich odpadów nie są przystosowane do wywożenia gruzu, o czym niestety wiele osób zapomina.

 

Jak widać istnieje kilka sposobów na poradzenie sobie z gruzem poremontowym, przy czym zdecydowanie najdogodniejsze jest pierwsze rozwiązanie. Dzięki niemu takie zadanie przejmuje na siebie bowiem firma dostarczająca specjalny kontener.

Co zrobić z gruzem poremontowym?

Maszyny niezbędne na placach budów

Obecnie żadna budowa nie jest możliwa bez różnego rodzaju maszyn, które przyspieszają oraz ułatwiają wykonywanie prac. Które z nich okazują się być najbardziej niezbędne i do czego dokładnie służą?

 

Koparko-ładowarka, czyli uniwersalna maszyna do różnych zadań

Na większości placów budowlanych można spotkać przede wszystkim koparko-ładowarki, które zgodnie z nazwą, pełnią kilka różnych zadań. Ich konstrukcja oparta jest na traktorze zazwyczaj o konstrukcji kołowej, rzadziej gąsienicowej (to rozwiązanie sprawdza się w trudniejszych warunkach terenowych).

Wynajem koparko-ładowarki to świetnie rozwiązanie w przypadku chęci wykonywania takich prac jak:

 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • wykonywanie prac porządkowych,
 • przewożenie cięższych materiałów budowlanych,
 • sztaplowanie,
 • wykonywanie wykopów ziemnych o różnej głębokości.

 

Zagęszczarki ręczne lub podczepiane

Kolejną maszyną, którą często można zobaczyć na placach budowlanych jest zagęszczarka. Służy do ubijania właściwie każdego rodzaju gruntu, co pozwala uzyskać równą nawierzchnię gotową do wykonywania dalszych prac. Świetnie sprawdzi się więc do równania terenu, np. pod układanie kostki brukowej lub płyt tarasowych. W zależności od obszaru wykonywanych robót, mogą być to albo niewielkie urządzenia ręczne, albo podczepiane do innych maszyn, dla szybszej realizacji prac.

 

Spycharka w budownictwie ogólnym

Najczęściej, zanim jeszcze rozpoczną się inne prace niezbędna jest profesjonalna spycharka, dzięki której będzie można precyzyjnie zniwelować teren i przygotować go do kolejnych prac. Maszyna ta doskonale sprawdza się dodatkowo do wykonywania wykopów i szybkiego przemieszczania urobku, oczywiście na bliższe odległości. Zdecydowanie ułatwia więc prace i sprawia, że inwestycja może postępować w znacznie szybszym tempie.

Powyższe maszyny to tak naprawdę krótka lista spośród tych, które są niezbędne na placach budowlanych. Im jednak większa inwestycja, tym takich maszyn musi być więcej, aby móc znacznie szybciej realizować poszczególne zadania.

Maszyny niezbędne na placach budów

Rodzaje kontenerów budowlanych

Odpadami budowlanymi będzie powstający podczas wyburzania czy skuwania ścian gruz betonowy i ceglany. Zalicza się do nich także usuwane tynki, okładziny ceramiczne i pozostałości zaschniętych zapraw. Do kontenera można wyrzucać drewno budowlane lub rozbiórkowe – schody, elementy balustrad, więźby dachowej czy boazerii oraz stolarkę otworową. Mogą tam trafić również demontowane instalacje – przewody elektryczne, rury kanalizacyjne i wodociągowe, a ponadto części systemu centralnego ogrzewania, w tym grzejniki oraz armatura. Do pojemnika na gruz można też wrzucać opakowania po materiałach. Planując remont poza znajomością rodzajów gruzu, konieczny może okazać się wynajem kontenera budowlanego.

 

Na jakie grupy dzieli się gruz budowlany?

 

Grupa I: czysty gruz

Pierwszą grupę odpadów budowlanych stanowi czysty gruz, który zawiera:

 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01),

 • gruz ceglany (17 01 02),

 • glebęziemięw tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 (17 05 04).

Ważne jest, aby czysty gruz nie był zanieczyszczony innymi odpadami.

Grupa II: zmieszany gruz

Grupę drugą stanowi gruz zmieszany, czyli zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (inne niż te określone kodem 17 01 06). Druga grupa odpadów budowlanych jest określona symbolem 17 01 07.
Odpady z drugiej grupy mogą zawierać: ceramikę (w tym glazurę, terakotę i inne płytki), elementy armaturysiatki montażowe z klejem i kawałkami tynku oraz kawałki płyt gipsowo-kartonowych. Co istotne, styropian, wełna mineralna oraz szkło nie mogą przekraczać 5% pojemności kontenera. Ponadto gruz zmieszany nie może zawierać odpadów niebezpiecznych, butelek typu PET, różnego rodzaju opakowań po chemii gospodarczej, szkła butelkowego czy opakowaniowego, a także worków po materiałach budowlanych, wykładzin, dywanów oraz wiaderek po cemencie i farbach.

Jeżeli wymienione odpady znajdą się w kontenerze na gruz zmieszany, należy go zakwalifikować jako odpady o kodzie 17 09 04. W przypadku zmieszania gruzu z odpadami komunalnymi lub organicznymi, gruz nie będzie przyjęty – przestrzega nasz rozmówca z firmy Lekaro z Warszawy, zajmującej się wywozem odpadów budowlanych i komunalnych.

Grupa III: zanieczyszczony gruz

Do trzeciej grupy określanej mianem zanieczyszczonego gruzu zalicza się zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w grupach 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. Grupa zanieczyszczonego gruzu jest oznaczona kodem 17 09 04.

Pośród odpadów znajdujących się w grupie zanieczyszczonego gruzu mogą znajdować się: folia malarska, folia ogrodowa, deski, profile metalowe, kartony, panele ścienne i podłogowe, wykładziny, tynki, futryny, złom oraz worki po materiałach budowlanych. Tak samo jak w przypadku gruzu zmieszanego, zanieczyszczony gruz dopuszcza maksymalnie 5% odpadów typu styropian, wełna mineralna i szkło. W kontenerach na gruz zanieczyszczony również nie można umieszczać odpadów niebezpiecznych, butelek typu PET, szkła butelkowego i opakowaniowego oraz opakowań po chemii gospodarczej. Jeśli gruz będzie zawierać odpady komunalne lub organiczne, nie będzie przyjmowany.

 

Grupa IV – inne odpady budowlane (m.in. szkło, drewno, mieszaniny metali i tworzywa sztuczne).

Rodzaje kontenerów budowlanych

Jak legalnie wywozić odpady z placu budowy?

Prowadzenie prac budowlanych, przebudów lub remontów nieodłącznie wiąże się ze sporą ilością różnego rodzaju pozostałości, które muszą zostać zutylizowane. Zgodnie z przepisami ich zagospodarowaniem powinien zająć się wykonawca, chyba że z zawartej z inwestorem umowy wynika, że zadanie to zostało scedowane na niego. Najprostszym sposobem poradzenia sobie z wywozem jest wynajem kontenera na odpady budowlane. W Gdańsku usługami tego rodzaju zajmuje się firma HONEST. Przekonajmy się, jak wygląda proces zamawiania odpowiedniego pojemnika oraz co zalicza się do odpadów budowlanych.

 

Czym są odpady budowlane?

W kategorii odpadów budowlanych mieści się sporo materiałów, które są wykorzystywane podczas robót lub są pozostałościami po wyburzeniach bądź rozbiórce. Do najbardziej charakterystycznych należy gruz betonowy i ceglany, a także skuwane tynki oraz niezużyte stwardniałe kleje i zaprawy. Do kontenerów na odpady budowlane można wyrzucać usuwane okładziny ceramiczne i płyty kartonowo-gipsowe. Może się w nich znaleźć drewno konstrukcyjne z więźby dachowej, stropów i schodów, a ponadto boazerii czy demontowanych podłóg. Odpadami będą elementy metalowe – profile stalowe lub aluminiowe, grzejniki, rury i armatura, jak również przewody elektryczne z miedzi albo aluminium. Wśród pozostałości mogą się znaleźć tworzywa oraz opakowania po materiałach np. worki i wiaderka.

 

Jak zamawia się kontener?

Zamówienie kontenera do odbioru odpadów budowlanych jest bardzo proste. Wystarczy skontaktować się z firmą posiadającą zezwolenie na wywóz gruzu na konkretnym terenie, określić pojemność odpadów, które mają zostać zutylizowane i wskazać miejsce do podstawienia kontenera. W umówionym wcześniej dniu albo po przekazaniu informacji o zapełnieniu się pojemnika zostanie on odebrany, a jeśli prace będą trwały dłużej, może zostać wymieniony na kolejny. Warto pamiętać, że pozbywanie się gruzu na własną rękę np. wywożenie go do lasu wiąże się z możliwością otrzymania mandatu, zasądzenia grzywny, a w niektórych przypadkach nawet karą pozbawienia wolności.

Jak legalnie wywozić odpady z placu budowy?

W jakich kontenerach można składować gruz?

Decydując się na gruntowny remont domu czy mieszkania, bądź też wyburzanie budynków znajdujących się na naszej posesji powinniśmy pomyśleć, co zrobimy z gruzem i usuniętymi tynkami, gipsem czy zdartymi podłogami. W większości przypadków najlepszym rozwiązaniem jest wynajem specjalnych kontenerów oraz usługi ich wywiezienia, dzięki czemu pozbędziemy się niepotrzebnych odpadów zgodnie z panującymi przepisami. Niestosowanie się do ustaw może skutkować nałożeniem na nas grzywny.

 

Jakie kontenery przeznaczone są do składowania gruzu?

Aby móc składować gruz zgodnie z prawem, powinniśmy zaopatrzyć się w kontenery typu KP, wykonane z blachy stalowej pomalowanej specjalną farbą zapobiegającą korozji. Kontenery te dostępne są w różnych pojemnościach, od 5 do nawet 40 metrów sześciennych, dzięki czemu możemy wybrać ten najlepiej spełniający nasze potrzeby. Tego rodzaju pojemniki na gruz charakteryzują się dużą trwałością i solidnością, są w stanie utrzymać sporo ciężkich odpadów.

 

Jeżeli jesteśmy w trakcie rozbiórki, warto zdecydować się na wynajem kontenerów wraz z wywozem. Dzięki temu gruz trafi w odpowiednie miejsce, a my zadbamy o środowisko i uchronimy się od grzywny. Co ważne, część materiałów wyrzucanych z poremontowymi odpadami może zostać ponownie przetworzone. Jako że gruz nie jest zwykłym odpadem, nie możemy wyrzucić do klasycznego kubła na śmieci. Regulacje odnośnie wywozu gruzu znajdują się w ustawie z 2012 roku. Gruz budowlany jest materiałem, który powinien trafiać na składowiska odpadów komunalnych.

 

Składowany w miejscach do tego nieprzeznaczonych może ściągnąć na nas konsekwencje i kary nałożone przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Za niewłaściwe usunięcie gruzu, nawet jeżeli wynika ono z niewiedzy, grozi kara grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet pozbawienie wolności. Zamówienie kontenera z wywozem jest najlepszym i najłatwiejszym rozwiązaniem. Zlecenie wywiezienia gruzu profesjonalnej firmie pozwoli nam na o wiele szybsze i bezproblemowe usunięcie kontenera z gruzem z naszej posesji.

W jakich kontenerach można składować gruz?

Podstawowe rodzaje prac ziemnych

Zgodnie z definicją prace ziemne obejmują wszelkie czynności związane z wydobyciem oraz transportem gruntu naturalnego, a także przygotowaniem podłoża pod różnego rodzaju roboty budowlane. Głównym zadaniem tego rodzaju prac jest dostosowanie oraz ukształtowanie podłoża pod rozpoczęcie realizacji projektów. Prace ziemne są niezbędne podczas różnego rodzaju budów, w tym wykonywania dróg, autostrad, a także torów kolejowych.

 

Jakie rodzaje prac ziemnych są najczęściej wykonywane?

Prace ziemne można podzielić na trzy podstawowe grupy:

 • Roboty ziemne podstawowe,
 • Roboty ziemne porządkowe,
 • Roboty ziemne wykończeniowe.

 

Każda z nich wykonywana jest przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu i maszyn jak koparki, czy ładowarki. Dzięki nim prace przebiegają o wiele szybciej, dokładniej i bezpieczniej. Pierwszą z grup prac ziemnych są roboty podstawowe. Do nich można zaliczyć zasypki i podsypki różnych instalacji, a także makroniwelacje. W skład podstawowych robót drogowych zaliczamy także wykopy różnego rodzaju, tworzone przed budową rowów, obiektów budowlanych, a także dróg.

 

Drugą grupą są roboty ziemne porządkowe. Do nich zaliczyć można wszelkie czynności, pozwalające na uporządkowanie terenu przed dalszym przebiegiem prac budowlanych. Do tej grupy zaliczane jest usuwanie różnego rodzaju roślinności, pni oraz krzewów. Podczas prac porządkowych wykonuje się również spulchnienie ziemi oraz odprowadzanie ziemi opadowej. Do prac porządkowych należy również wytyczanie budowli ziemnych.

 

Ostatnią, lecz nie mniej ważną grupą są wykończeniowe roboty ziemne. Do nich należy wyrównywanie dna wykopów, a także wykonywanie wykopów pod fundamenty. W tej grupie znajdują się również prace polegające na profilowaniu nasypów, oczyszczania podłoża, a także ukształtowanie tak zwanej małej architektury i ziemi roślinnej. Każda z wyżej wymienionych prac ma ogromne znaczenie dla przebiegu całego procesu budowy. Rzetelnie wykonane prace podstawowe, porządkowe oraz wykończeniowe są podstawą do stworzenia solidnych budynków, dróg czy torów. Prace ziemne powinniśmy powierzać profesjonalistom, posiadającym odpowiedni sprzęt i doświadczenie, dzięki czemu każdy z etapów przebiegnie sprawnie i zgodnie z projektami.

Podstawowe rodzaje prac ziemnych

Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Odpady budowlane są materiałem powstającym w trakcie różnego rodzaju prac remontowych, budowlanych oraz rozbiórkowych. W wielu przypadkach po odpowiednim przygotowaniu są one wykorzystywane ponownie do prac budowlanych. Ponowne wykorzystanie odzyskanych materiałów pozwala na znaczne obniżenie kosztów inwestycji, a także ma duże znaczenie dla naszego środowiska. Należy pamiętać, że zarówno odbiór, jak i przygotowanie odpadów do ponownego wykorzystania powinno zostać wykonane przez profesjonalną firmę.

 

Jakie materiały wchodzą w skład odpadów budowlanych?

Do grupy odpadów budowlanych należy naprawdę sporo różnego rodzaju materiałów. Wśród nich wyróżnić można gruz betonowy, ceramiczny i ceglany, usunięte tynki, płyty kartonowo – gipsowe, cement, stolarkę okienną, tapety, stolarkę drzwiową, materiały pokryć dachowych, odpady instalacyjne, płytki ceramiczne, armaturę łazienkową, złom czy stal zbrojeniową, a także odpady z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne czy styropian. Do odpadów budowlanych można zaliczyć również grunt z wykopów oraz glebę.

 

Dodatkowo na elementach odpadów budowlanych często można znaleźć różnego rodzaju kleje, farby bądź chemię budowlaną. Aby odpady budowlane zostały zutylizowane w odpowiedni sposób, należy je poddać segregacji. Dzięki temu możliwe jest oddzielenie materiałów, które należy poddać utylizacji od tych, które można ponownie wykorzystać. Tego rodzaju pracami zajmują się profesjonalne firmy, posiadające zezwolenia na transport, zbieranie oraz przetwarzanie odpadów budowlanych.

 

Materiały przeznaczone do powtórnego wykorzystania można dodatkowo poddać przesiewaniu. Wykonuje się je za pomocą profesjonalnych przesiewaczy. Dzięki niemu możliwe jest rozdzielenie surowców ze względu na ich rodzaj bądź uziarnienie. W ten sposób odzyskuje się takie materiały jak gruz ceglany czy betonowy, wykorzystywany jako kruszywo budowlane lub żwir stosowany do budowy podłoża parkingów. Surowce, które nie nadają się do ponownego wykorzystania zostają zebrane i przetransportowane do punktu utylizacji końcowej. Dzięki temu nie wpływają negatywnie na środowisko i nie zaśmiecają naszej planety.

Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Jak wykonuje się wykopy pod budynki?

Wykopy fundamentowe są pierwszym etapem prac ziemnych, które poprzedzają budowę domu. W większości przypadków wykonywane są przy wykorzystaniu takich maszyn jak koparki, można także wykonać je ręcznie. Przed rozpoczęciem prac warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat rodzajów wykopów oraz sposobu ich tworzenia, dzięki czemu cały proces przebiegnie sprawnie i bez żadnych niespodzianek.

 

Jakie są rodzaje wykopów i jak należy je wykonać?

Można wyróżnić trzy rodzaje wykopów: wąskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne oraz jamiste. To, który rodzaj sprawdzi się podczas danej budowy, zależy od tego, na jakiej głębokości mają być umieszczone fundamenty. Płytkie wykopy wykonuje się w sytuacji, kiedy planowane jest wylanie w nich ławy oraz płyt fundamentowych.  W przypadku, kiedy mają zostać wykonane pośrednie fundamenty, konieczne jest wykonanie wykopów głębokich.

 

Pierwszym krokiem w procesie budowy fundamentów jest odpowiednie przygotowanie terenu. Na początku należy wytyczyć fundamenty. Tego rodzaju pracami zajmuje się geodeta. W trakcie tyczenia konieczne jest stworzenie obrysu budynku, a także zaznaczenie rzędnych oraz innych istotnych punktów budynku. Należy pamiętać, że prace te muszą być wykonane bardzo dokładnie, ponieważ mają one ogromny wpływ na przebieg następnych etapów.

 

Wykonane przez geodetę pomiary muszą zostać zatwierdzone przez kierownika budowy. Następnie można rozpocząć kolejne kroki związane z pracami ziemnymi. Jeżeli nie jest określone, jakiego rodzaju gleba znajduje się w miejscu przeznaczonym do wykopów, konieczne jest przeprowadzenie badań geotechnicznych. Dzięki temu możliwe jest określenie, czy na danym obszarze występuje luźny grunt, bardzo niebezpieczny podczas budowy domu.

 

Jak widać, przed rozpoczęciem kopania należy dopilnować wielu formalności. Z tego powodu warto zlecić wykopy profesjonalnej firmie, której doświadczenie i posiadany sprzęt pozwoli na szybkie i bezpieczne wykonanie wszelkich prac, a także dopełnienie formalności. Jeżeli na danym obszarze nie występuje luźny grunt, można przejść do kopania. Jako że wykopy zazwyczaj obejmują spory obszar, do tego celu wykorzystuje się koparki lub minikoparki. Głębokość wykopu powinna być dopasowana do planowanego rodzaju fundamentów. W przypadku ław fundamentowych głębokość fundamentu powinna znajdować się poniżej strefy przemarzania gruntu. Należy pamiętać, aby dno wykopu było węższe niż szerokość na poziomie gruntu, dzięki czemu wykop nie będzie się osypywać. Kolejne kroki związane z wykonaniem fundamentów są już uwarunkowane ich rodzajem.

Jak wykonuje się wykopy pod budynki?

Kiedy wynajem maszyn budowlanych jest opłacalny?

Wynajmowanie maszyn budowlanych jest naprawdę częstym działaniem. Obecnie można spotkać się nie tylko z wypożyczaniem ciężkiego sprzętu, ale także mniejszych maszyn czy narzędzi. Z możliwości wynajmu maszyn i sprzętu ciężkiego korzystają zarówno osoby prywatne, jak i duże przedsiębiorstwa. Zazwyczaj jest to działanie opłacalne, jednak w niektórych sytuacjach korzystniejsze mogą być inne rozwiązania.

 

W jakich sytuacjach warto zdecydować się na wynajem maszyn budowlanych?

W sytuacjach, kiedy sporadycznie konieczne jest wykonanie pracy ciężkim sprzętem, zdecydowanie lepszą opcją jest wynajem. Warto pamiętać, że dobrej jakości sprzęt ciężki jest stosunkowo drogi i jego zakup w ogóle się nie opłaca, jeżeli nie jest cały czas w eksploatacji. Problematyczna jest  nie tylko wysoka cena zakupu żurawi, koparek czy innych maszyn budowlanych, ale także ich przechowywanie oraz serwisowanie.

 

W przypadku małych firm również bardziej opłacalny jest wynajem maszyn budowlanych. Wiąże się on z kosztem, który dla mniejszych przedsiębiorstw jest do udźwignięcia i nie wymaga od nich ogromnego wkładu własnego. Zarówno małe firmy, jak i prywatni inwestorzy o wiele częściej korzystają z opcji wynajmu maszyn budowlanych, dzięki czemu mogą zachować płynność finansową. Dużą zaletą jest również możliwość wynajęcia maszyn budowlanych z operatorem, dzięki czemu osoba, która wynajmuje sprzęt, nie musi martwić się poszukiwaniem kompetentnego pracownika.

 

Na wynajem sprzętów budowlanych decydują się często również te przedsiębiorstwa, które korzystają z nich na co dzień. Jest to związane głównie z wygodą takiego rozwiązania. Chociaż przy częstym wynajmie kwota może w końcu przekroczyć sumę, którą trzeba zapłacić za taki sprzęt, to firmom zdecydowanie bardziej zależy na komforcie.

 

Wynajmując sprzęt ciężki, nie trzeba się martwić jego transportem, przechowywaniem i całą logistyką związaną z maszyną. Klient nie ponosi kosztów przeglądów, serwisów czy wymiany wyeksploatowanych części. Wynajem jest świetną opcją również wtedy, kiedy dane prace wymagają specjalistycznego sprzętu ciężkiego. Zakup takiej maszyny do jednorazowego użytku jest z pewnością nieopłacalny, dlatego też większość osób decyduje się na wynajem.

Kiedy wynajem maszyn budowlanych jest opłacalny?

Jakie odpady generuje się przy rozbiórce i co z nimi robić?

Podczas rozbiórki budynków powstaje naprawdę dużo odpadów. Największą grupą jest gruz, ale spotkać można również dużo różnych śmieci, których nie powinno się składować na terenie działki, lecz odpowiednio zutylizować. Podczas rozbiórki znaleźć można kawałki desek, papy czy dachówki, których podobnie jak gruzu, nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, a niezastosowanie się do zasad może skończyć się obciążeniem wysoką grzywną.

 

Jak można podzielić odpady z rozbiórki domu i jak z nimi postąpić?

Najlepszym rozwiązaniem podczas rozbiórki jest wynajęcie kontenera budowlanego oraz zlecenie jego wywozu profesjonalnej firmie działającej w tej branży. Wszelki gruz i odpady z miejsca rozbiórki można podzielić na odpady nadające się do recyklingu, niezdatne do przetworzenia oraz te wymagające utylizacji. Innym podziałem, zgodnym z prawem budowlanym, jest podzielenie odpadów na trzy grupy:

 • Gruz budowlany,
 • Opakowania foliowe, drewno, złom, folie zmieszane z betonem i cegłami,
 • Worki, styropiany, wiaderka po malowaniu i inne odpady poremontowe.

 

Gruz budowlany pod postacią cegieł, kamieni, płytek ceramicznych, kafli czy elementów zaprawy poddawany jest recyklingowi, dzięki któremu powstaje kruszywo, wykorzystywane do budowy różnego rodzaju infrastruktury drogowej i budynków. Elementy z drewna również nadają się do ponownego przetworzenia. Złom budowlany, czyli różnego rodzaju elementy także można przerobić. Firmy zajmujące się odbiorem gruzu i kontenerów z odpadami poremontowymi segregują gruz i śmieci zgodnie z ich przeznaczeniem, a następnie przetwarzają je lub poddają utylizacji.

 

W niektórych budynkach spotykane są jeszcze elementy wykonane z materiałów szkodliwych jak azbest, czy też z papy. Tego rodzaju elementy należy poddać utylizacji, nie wolno wrzucać ich luzem do kontenera. Po odpowiednim zabezpieczeniu firma zabiera je do miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych. Jak widać, odpady po rozbiórce są naprawdę różnorodne, przez co ich samodzielny wywóz nie jest zbyt prosty. Zlecenie wywozu odpadów profesjonalnemu przedsiębiorstwu pozwala na łatwe i szybkie pozbycie się problemu, a także oszczędzenie dużej ilości czasu.

Jakie odpady generuje się przy rozbiórce i co z nimi robić?

DANE KONTAKTKOWE Zapraszamy do kontaktu

Szybki kontakt - DANE KONTAKTKOWE