Mobile Menu
12.10.2022

Czy odpady budowlane podlegają recyklingowi?

Czy odpady budowlane podlegają recyklingowi?
zoom

Do odpadów budowlanych można zaliczyć różnorodne surowce i materiały pozostałe po różnego rodzaju pracach budowlanych, rozbiórkach czy remontach. W wielu przypadkach jest ich naprawdę sporo, a mało kto wie, co należy z nimi zrobić. Warto wiedzieć, że składowanie ich jest niezgodne z prawem i może prowadzić do dużych zmian w środowisku naturalnym. Aby tego uniknąć, warto skorzystać z usług przedsiębiorstwa oferującego wynajem kontenerów oraz transport odpadów w miejsce ich przeznaczenia.

Co zaliczane jest do odpadów budowlanych i które z nich nadają się do recyklingu?

Do odpadów budowlanych zalicza się naprawdę różnego rodzaju materiały. Najczęściej jest to gruz betonowy, ceramiczny oraz ceglany, płyty kartonowo – gipsowe, usunięte tynki, stolarka okienna, cement, stolarka drzwiowa, tapety, złom, armatura łazienkowa, stal zbrojeniowa, odpady instalacyjne, styropian, materiały izolacyjne i odpady z tworzyw sztucznych. Gleba oraz grunt z wykopów również uznawane są za odpady budowlane. W zależności od rodzaju dane odpady mogą trafiać do recyklingu lub utylizacji.

Decydując się na wynajem kontenera, można liczyć również na wywiezienie odpadów budowlanych w odpowiednie miejsce. W zakładzie elementy nadające się do recyklingu są oddzielane od odpadów, które należy zutylizować. Materiały przeznaczone do ponownego przetworzenia mogą zostać dodatkowo przesiane, dzięki czemu rozdziela się je w zależności od uziarnienia oraz rodzaju. Tą metodą odzyskuje się gruz betonowy i ceglany, który po przetworzeniu wykorzystuje się jako kruszywo budowlane lub żwir do budowy podłoża parkingów.

Odpady zagrażające środowisku, toksyczne oraz nienadające się do ponownego przetworzenia powinny zostać bezpiecznie zutylizowane, dzięki czemu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, roślin oraz zwierząt.

DANE KONTAKTOWE Zapraszamy do kontaktu

Szybki kontakt - DANE KONTAKTKOWE