Mobile Menu
23.06.2022

Jakie odpady generuje się przy rozbiórce i co z nimi robić?

Jakie odpady generuje się przy rozbiórce i co z nimi robić?
zoom

Podczas rozbiórki budynków powstaje naprawdę dużo odpadów. Największą grupą jest gruz, ale spotkać można również dużo różnych śmieci, których nie powinno się składować na terenie działki, lecz odpowiednio zutylizować. Podczas rozbiórki znaleźć można kawałki desek, papy czy dachówki, których podobnie jak gruzu, nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, a niezastosowanie się do zasad może skończyć się obciążeniem wysoką grzywną.

Jak można podzielić odpady z rozbiórki domu i jak z nimi postąpić?

Najlepszym rozwiązaniem podczas rozbiórki jest wynajęcie kontenera budowlanego oraz zlecenie jego wywozu profesjonalnej firmie działającej w tej branży. Wszelki gruz i odpady z miejsca rozbiórki można podzielić na odpady nadające się do recyklingu, niezdatne do przetworzenia oraz te wymagające utylizacji. Innym podziałem, zgodnym z prawem budowlanym, jest podzielenie odpadów na trzy grupy:

  • Gruz budowlany,
  • Opakowania foliowe, drewno, złom, folie zmieszane z betonem i cegłami,
  • Worki, styropiany, wiaderka po malowaniu i inne odpady poremontowe.

Gruz budowlany pod postacią cegieł, kamieni, płytek ceramicznych, kafli czy elementów zaprawy poddawany jest recyklingowi, dzięki któremu powstaje kruszywo, wykorzystywane do budowy różnego rodzaju infrastruktury drogowej i budynków. Elementy z drewna również nadają się do ponownego przetworzenia. Złom budowlany, czyli różnego rodzaju elementy także można przerobić. Firmy zajmujące się odbiorem gruzu i kontenerów z odpadami poremontowymi segregują gruz i śmieci zgodnie z ich przeznaczeniem, a następnie przetwarzają je lub poddają utylizacji.

W niektórych budynkach spotykane są jeszcze elementy wykonane z materiałów szkodliwych jak azbest, czy też z papy. Tego rodzaju elementy należy poddać utylizacji, nie wolno wrzucać ich luzem do kontenera. Po odpowiednim zabezpieczeniu firma zabiera je do miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych. Jak widać, odpady po rozbiórce są naprawdę różnorodne, przez co ich samodzielny wywóz nie jest zbyt prosty. Zlecenie wywozu odpadów profesjonalnemu przedsiębiorstwu pozwala na łatwe i szybkie pozbycie się problemu, a także oszczędzenie dużej ilości czasu.

DANE KONTAKTOWE Zapraszamy do kontaktu

Szybki kontakt - DANE KONTAKTKOWE