Mobile Menu
10.05.2022

Podstawowe rodzaje prac ziemnych

Podstawowe rodzaje prac ziemnych
zoom

Zgodnie z definicją prace ziemne obejmują wszelkie czynności związane z wydobyciem oraz transportem gruntu naturalnego, a także przygotowaniem podłoża pod różnego rodzaju roboty budowlane. Głównym zadaniem tego rodzaju prac jest dostosowanie oraz ukształtowanie podłoża pod rozpoczęcie realizacji projektów. Prace ziemne są niezbędne podczas różnego rodzaju budów, w tym wykonywania dróg, autostrad, a także torów kolejowych.

Jakie rodzaje prac ziemnych są najczęściej wykonywane?

Prace ziemne można podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • Roboty ziemne podstawowe,
  • Roboty ziemne porządkowe,
  • Roboty ziemne wykończeniowe.

Każda z nich wykonywana jest przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu i maszyn jak koparki, czy ładowarki. Dzięki nim prace przebiegają o wiele szybciej, dokładniej i bezpieczniej. Pierwszą z grup prac ziemnych są roboty podstawowe. Do nich można zaliczyć zasypki i podsypki różnych instalacji, a także makroniwelacje. W skład podstawowych robót drogowych zaliczamy także wykopy różnego rodzaju, tworzone przed budową rowów, obiektów budowlanych, a także dróg.

Drugą grupą są roboty ziemne porządkowe. Do nich zaliczyć można wszelkie czynności, pozwalające na uporządkowanie terenu przed dalszym przebiegiem prac budowlanych. Do tej grupy zaliczane jest usuwanie różnego rodzaju roślinności, pni oraz krzewów. Podczas prac porządkowych wykonuje się również spulchnienie ziemi oraz odprowadzanie ziemi opadowej. Do prac porządkowych należy również wytyczanie budowli ziemnych.

Ostatnią, lecz nie mniej ważną grupą są wykończeniowe roboty ziemne. Do nich należy wyrównywanie dna wykopów, a także wykonywanie wykopów pod fundamenty. W tej grupie znajdują się również prace polegające na profilowaniu nasypów, oczyszczania podłoża, a także ukształtowanie tak zwanej małej architektury i ziemi roślinnej. Każda z wyżej wymienionych prac ma ogromne znaczenie dla przebiegu całego procesu budowy. Rzetelnie wykonane prace podstawowe, porządkowe oraz wykończeniowe są podstawą do stworzenia solidnych budynków, dróg czy torów. Prace ziemne powinniśmy powierzać profesjonalistom, posiadającym odpowiedni sprzęt i doświadczenie, dzięki czemu każdy z etapów przebiegnie sprawnie i zgodnie z projektami.

DANE KONTAKTOWE Zapraszamy do kontaktu

Szybki kontakt - DANE KONTAKTKOWE