Mobile Menu
18.04.2022

Rodzaje kontenerów budowlanych

Rodzaje kontenerów budowlanych
zoom

Odpadami budowlanymi będzie powstający podczas wyburzania czy skuwania ścian gruz betonowy i ceglany. Zalicza się do nich także usuwane tynki, okładziny ceramiczne i pozostałości zaschniętych zapraw. Do kontenera można wyrzucać drewno budowlane lub rozbiórkowe – schody, elementy balustrad, więźby dachowej czy boazerii oraz stolarkę otworową. Mogą tam trafić również demontowane instalacje – przewody elektryczne, rury kanalizacyjne i wodociągowe, a ponadto części systemu centralnego ogrzewania, w tym grzejniki oraz armatura. Do pojemnika na gruz można też wrzucać opakowania po materiałach. Planując remont poza znajomością rodzajów gruzu, konieczny może okazać się wynajem kontenera budowlanego.

Na jakie grupy dzieli się gruz budowlany?

Grupa I: czysty gruz

Pierwszą grupę odpadów budowlanych stanowi czysty gruz, który zawiera:

  • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01),

  • gruz ceglany (17 01 02),

  • glebęziemięw tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 (17 05 04).

Ważne jest, aby czysty gruz nie był zanieczyszczony innymi odpadami.

Grupa II: zmieszany gruz

Grupę drugą stanowi gruz zmieszany, czyli zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (inne niż te określone kodem 17 01 06). Druga grupa odpadów budowlanych jest określona symbolem 17 01 07.
Odpady z drugiej grupy mogą zawierać: ceramikę (w tym glazurę, terakotę i inne płytki), elementy armaturysiatki montażowe z klejem i kawałkami tynku oraz kawałki płyt gipsowo-kartonowych. Co istotne, styropian, wełna mineralna oraz szkło nie mogą przekraczać 5% pojemności kontenera. Ponadto gruz zmieszany nie może zawierać odpadów niebezpiecznych, butelek typu PET, różnego rodzaju opakowań po chemii gospodarczej, szkła butelkowego czy opakowaniowego, a także worków po materiałach budowlanych, wykładzin, dywanów oraz wiaderek po cemencie i farbach.

Jeżeli wymienione odpady znajdą się w kontenerze na gruz zmieszany, należy go zakwalifikować jako odpady o kodzie 17 09 04. W przypadku zmieszania gruzu z odpadami komunalnymi lub organicznymi, gruz nie będzie przyjęty – przestrzega nasz rozmówca z firmy Lekaro z Warszawy, zajmującej się wywozem odpadów budowlanych i komunalnych.

Grupa III: zanieczyszczony gruz

Do trzeciej grupy określanej mianem zanieczyszczonego gruzu zalicza się zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w grupach 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. Grupa zanieczyszczonego gruzu jest oznaczona kodem 17 09 04.

Pośród odpadów znajdujących się w grupie zanieczyszczonego gruzu mogą znajdować się: folia malarska, folia ogrodowa, deski, profile metalowe, kartony, panele ścienne i podłogowe, wykładziny, tynki, futryny, złom oraz worki po materiałach budowlanych. Tak samo jak w przypadku gruzu zmieszanego, zanieczyszczony gruz dopuszcza maksymalnie 5% odpadów typu styropian, wełna mineralna i szkło. W kontenerach na gruz zanieczyszczony również nie można umieszczać odpadów niebezpiecznych, butelek typu PET, szkła butelkowego i opakowaniowego oraz opakowań po chemii gospodarczej. Jeśli gruz będzie zawierać odpady komunalne lub organiczne, nie będzie przyjmowany.

Grupa IV – inne odpady budowlane (m.in. szkło, drewno, mieszaniny metali i tworzywa sztuczne).

DANE KONTAKTOWE Zapraszamy do kontaktu

Szybki kontakt - DANE KONTAKTKOWE