Mobile Menu
18.05.2022

Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Co zaliczamy do odpadów budowlanych?
zoom

Odpady budowlane są materiałem powstającym w trakcie różnego rodzaju prac remontowych, budowlanych oraz rozbiórkowych. W wielu przypadkach po odpowiednim przygotowaniu są one wykorzystywane ponownie do prac budowlanych. Ponowne wykorzystanie odzyskanych materiałów pozwala na znaczne obniżenie kosztów inwestycji, a także ma duże znaczenie dla naszego środowiska. Należy pamiętać, że zarówno odbiór, jak i przygotowanie odpadów do ponownego wykorzystania powinno zostać wykonane przez profesjonalną firmę.

Jakie materiały wchodzą w skład odpadów budowlanych?

Do grupy odpadów budowlanych należy naprawdę sporo różnego rodzaju materiałów. Wśród nich wyróżnić można gruz betonowy, ceramiczny i ceglany, usunięte tynki, płyty kartonowo – gipsowe, cement, stolarkę okienną, tapety, stolarkę drzwiową, materiały pokryć dachowych, odpady instalacyjne, płytki ceramiczne, armaturę łazienkową, złom czy stal zbrojeniową, a także odpady z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne czy styropian. Do odpadów budowlanych można zaliczyć również grunt z wykopów oraz glebę.

Dodatkowo na elementach odpadów budowlanych często można znaleźć różnego rodzaju kleje, farby bądź chemię budowlaną. Aby odpady budowlane zostały zutylizowane w odpowiedni sposób, należy je poddać segregacji. Dzięki temu możliwe jest oddzielenie materiałów, które należy poddać utylizacji od tych, które można ponownie wykorzystać. Tego rodzaju pracami zajmują się profesjonalne firmy, posiadające zezwolenia na transport, zbieranie oraz przetwarzanie odpadów budowlanych.

Materiały przeznaczone do powtórnego wykorzystania można dodatkowo poddać przesiewaniu. Wykonuje się je za pomocą profesjonalnych przesiewaczy. Dzięki niemu możliwe jest rozdzielenie surowców ze względu na ich rodzaj bądź uziarnienie. W ten sposób odzyskuje się takie materiały jak gruz ceglany czy betonowy, wykorzystywany jako kruszywo budowlane lub żwir stosowany do budowy podłoża parkingów. Surowce, które nie nadają się do ponownego wykorzystania zostają zebrane i przetransportowane do punktu utylizacji końcowej. Dzięki temu nie wpływają negatywnie na środowisko i nie zaśmiecają naszej planety.

CZYTAJ TAKŻE: Jakie odpady generuje się przy rozbiórce i co z nimi robić?

DANE KONTAKTOWE Zapraszamy do kontaktu

Szybki kontakt - DANE KONTAKTKOWE