Mobile Menu
23.05.2022

Jak wykonuje się wykopy pod budynki?

Jak wykonuje się wykopy pod budynki?
zoom

Wykopy fundamentowe są pierwszym etapem prac ziemnych, które poprzedzają budowę domu. W większości przypadków wykonywane są przy wykorzystaniu takich maszyn jak koparki, można także wykonać je ręcznie. Przed rozpoczęciem prac warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat rodzajów wykopów oraz sposobu ich tworzenia, dzięki czemu cały proces przebiegnie sprawnie i bez żadnych niespodzianek.

Jakie są rodzaje wykopów i jak należy je wykonać?

Można wyróżnić trzy rodzaje wykopów: wąskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne oraz jamiste. To, który rodzaj sprawdzi się podczas danej budowy, zależy od tego, na jakiej głębokości mają być umieszczone fundamenty. Płytkie wykopy wykonuje się w sytuacji, kiedy planowane jest wylanie w nich ławy oraz płyt fundamentowych.  W przypadku, kiedy mają zostać wykonane pośrednie fundamenty, konieczne jest wykonanie wykopów głębokich.

Pierwszym krokiem w procesie budowy fundamentów jest odpowiednie przygotowanie terenu. Na początku należy wytyczyć fundamenty. Tego rodzaju pracami zajmuje się geodeta. W trakcie tyczenia konieczne jest stworzenie obrysu budynku, a także zaznaczenie rzędnych oraz innych istotnych punktów budynku. Należy pamiętać, że prace te muszą być wykonane bardzo dokładnie, ponieważ mają one ogromny wpływ na przebieg następnych etapów.

Wykonane przez geodetę pomiary muszą zostać zatwierdzone przez kierownika budowy. Następnie można rozpocząć kolejne kroki związane z pracami ziemnymi. Jeżeli nie jest określone, jakiego rodzaju gleba znajduje się w miejscu przeznaczonym do wykopów, konieczne jest przeprowadzenie badań geotechnicznych. Dzięki temu możliwe jest określenie, czy na danym obszarze występuje luźny grunt, bardzo niebezpieczny podczas budowy domu.

Jak widać, przed rozpoczęciem kopania należy dopilnować wielu formalności. Z tego powodu warto zlecić wykopy profesjonalnej firmie, której doświadczenie i posiadany sprzęt pozwoli na szybkie i bezpieczne wykonanie wszelkich prac, a także dopełnienie formalności. Jeżeli na danym obszarze nie występuje luźny grunt, można przejść do kopania. Jako że wykopy zazwyczaj obejmują spory obszar, do tego celu wykorzystuje się koparki lub minikoparki. Głębokość wykopu powinna być dopasowana do planowanego rodzaju fundamentów. W przypadku ław fundamentowych głębokość fundamentu powinna znajdować się poniżej strefy przemarzania gruntu. Należy pamiętać, aby dno wykopu było węższe niż szerokość na poziomie gruntu, dzięki czemu wykop nie będzie się osypywać. Kolejne kroki związane z wykonaniem fundamentów są już uwarunkowane ich rodzajem.

CZYTAJ TAKŻE: Maszyny niezbędne na placach budów

DANE KONTAKTOWE Zapraszamy do kontaktu

Szybki kontakt - DANE KONTAKTKOWE