Mobile Menu
01.07.2022

Na czym polega makroniwelacja terenu?

Na czym polega makroniwelacja terenu?
zoom

Niwelacja terenu jest całym procesem, dzięki któremu dany obszar ziemi zostaje wyrównany i przygotowany do dalszych prac. Makroniwelacja ma miejsce w sytuacjach, kiedy konieczne jest wyrównanie znacznej powierzchni danego gruntu. W tym wypadku prace mogą obejmować również częściową lub całkowitą wymianę typu podłoża, a także zamontowanie elementów dodatkowych, na przykład specjalnych siatek.

Kiedy i w jaki sposób wykonuje się makroniwelację terenu?

Z makroniwelacją terenu można spotkać się głównie przy inwestycjach zajmujących duże powierzchnie, wymagające rozbudowanych projektów budowlanych i obejmujących zaawansowane roboty ziemne. Za pomocą makroniwelacji przygotowuje się teren pod budowę osiedli mieszkaniowych, biurowców, kompleksów handlowych, galerii, a także podczas budowy dróg i autostrad. Tego rodzaju prace ziemne wykonywane są przez profesjonalne firmy, dzięki czemu grunt jest odpowiednio przygotowany i stanowi bezpieczną, stabilną i trwałą podbudowę dla dalszych prac.

Jako że znalezienie bardzo dużej, równej działki graniczy z cudem, wykonanie makroniwelacji terenu jest jedynym sposobem na uzyskanie idealnie równego gruntu. Odpowiednio przeprowadzona niwelacja pozwala nie tylko na ukształtowanie działki według preferencji, ale również zaplanowanie jej odwodnienia. Pierwszym etapem makroniwelacji terenu jest wykonanie dokładnych pomiarów. Specjaliści dokonują ich za pomocą profesjonalnych urządzeń, dzięki czemu mogą wyznaczyć różnicę pomiędzy określonymi punktami na określonym obszarze.

Pozyskane w ten sposób dane służą do stworzenia siatki wysokościowej terenu. Pozwala ona na zlokalizowanie miejsc wymagających wyrównania, a także na określenie wysokości planowanej inwestycji względem drogi. Na podstawie stworzonej mapy można przystąpić do właściwych prac. W zależności od rodzaju planowanej inwestycji prace te mogą wyglądać nieco inaczej. Do wykonywania makroniwelacji terenu wykorzystywany jest sprzęt ciężki jak koparki, traktory, wozidła, zagęszczarki, spycharki, kruszarki oraz ładowarki. Dzięki nim wszelkie prace przebiegają sprawnie i bezpiecznie.

CZYTAJ TAKŻE: Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

DANE KONTAKTOWE Zapraszamy do kontaktu

Szybki kontakt - DANE KONTAKTKOWE