Mobile Menu

Co zrobić z gruzem poremontowym?

Jednym z głównych wyzwań w przypadku robót budowlanych jest konieczność poradzenia sobie z pozostałym po tego typu pracach gruzem. Co należy z nim zrobić, aby czynności te odbywały się zgodnie z literą prawa oraz bez szkody dla środowiska naturalnego?

Umieszczanie gruzu w wynajętym kontenerze

Jeszcze przed przystąpieniem do prac warto wynająć praktyczny kontener, w którym będzie można umieszczać tego typu odpady. W firmach takich jak nasza dysponujemy kontenerami o wielkościach od 3,5 do 40m3, dzięki czemu wymiary można dopasować do typu realizowanych prac. Dobrze, aby odpady były od razu wyrzucane do takich kontenerów, aby uniknąć konieczności poświęcania czasu na dodatkowe oczyszczanie terenu.

Co istotne dla inwestorów wykonujących prace remontowe, to firma dostarczająca kontener przejmuje na siebie obowiązek wywiezienia takich pozostałości, oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzięki temu gruz spożytkowywany będzie w ekologiczny oraz zgodny z prawem sposób.

Wywóz gruzu do jednego z punktów PSZOK

Alternatywą jest samodzielny wywóz takich odpadów do jednego ze znajdującego się w okolicy PSZOK-u. Ten ostatni to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w którym można pozostawić nie tylko gruz, ale także inne przedmioty po remoncie, w tym stare meble oraz urządzenia RTV i AGD. Główną niedogodnością jest to, że w przypadku większej ilości gruzu, konieczne będzie wynajęcie specjalnego pojazdu, dzięki któremu będzie można przetransportować pozostałości poremontowe.

To, czego decydowanie nie należy robić, jest wyrzucanie gruzu poremontowego do zwykłych pojemników na śmieci ustawianych na blokowiskach. Samochody przeznaczone do odbierania takich odpadów nie są przystosowane do wywożenia gruzu, o czym niestety wiele osób zapomina.

Jak widać istnieje kilka sposobów na poradzenie sobie z gruzem poremontowym, przy czym zdecydowanie najdogodniejsze jest pierwsze rozwiązanie. Dzięki niemu takie zadanie przejmuje na siebie bowiem firma dostarczająca specjalny kontener.

Co zrobić z gruzem poremontowym?
Czemu służy korytowanie gruntu?

Czemu służy korytowanie gruntu?

Korytowanie gruntu jest procesem, mającym na celu przygotowanie ziemi pod wylanie nawierzchni lub ułożenie kostki brukowej. Dzięki korytowaniu podłoże jest ustabilizowane i gotowe na przeprowadzenie kolejnych etapów prac. Tę czynność wykonuje się przed budową parkingów i dróg dojazdowych, chodników, podjazdów do garażów, tarasów, dróg i ulic. Warto wiedzieć, że korytowanie stanowi niezbędny etap prac ziemnych, który nie powinien być pomijany.

Jak wykonuje się korytowanie i jakie efekty daje?

Pierwszym krokiem jest zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi. Następnie należy usunąć grunt rodzimy i humus. Głębokość wykopu jest uzależniona od ilości i grubości warstw podbudowy. Teren przeznaczony pod budowę musi zostać bardzo dokładnie oczyszczony z korzeni. Jeżeli naturalną podbudowę stanowią ziemie słabonośne, jak ziemie humusowe, należy je usunąć aż do warstwy stabilnej.

Jeżeli wody gruntowe znajdują się ponad poziomem przemarzania, należy go obniżyć. W sytuacji, kiedy podczas prac ziemnych usunięto większość gruntu, przestrzeń należy wypełnić ziemią o lepszych właściwościach lub kruszywem. Dodatkową stabilizację można zapewnić poprzez użycie takich materiałów jak popiół lotny, cement czy drobny żużel. Do stabilizacji można użyć również folii lub geowłókniny.

Jak już wspomniano, korytowanie gruntu ma przede wszystkim zapewnić stabilizację podłoża. Dzięki temu ułożona czy wylana nawierzchnia będzie stabilna i nie ulegnie pękaniu, czy zapadaniu się przez długi czas. Ma to bardzo duże znaczenie zwłaszcza w przypadku miękkich, słabonośnych terenów, które bez wymiany ziemi czy wzmocnienia gruntu nie byłyby dobrym podparciem. Dodatkowo ma ona wpływ na estetykę wykonania prac – kostka brukowa ułożona po korytowaniu gruntu nie będzie wystawać ponad poziom terenu.

Czemu służy korytowanie gruntu?

Maszyny niezbędne na placach budów

Obecnie żadna budowa nie jest możliwa bez różnego rodzaju maszyn, które przyspieszają oraz ułatwiają wykonywanie prac. Które z nich okazują się być najbardziej niezbędne i do czego dokładnie służą?

Koparko-ładowarka, czyli uniwersalna maszyna do różnych zadań

Na większości placów budowlanych można spotkać przede wszystkim koparko-ładowarki, które zgodnie z nazwą, pełnią kilka różnych zadań. Ich konstrukcja oparta jest na traktorze zazwyczaj o konstrukcji kołowej, rzadziej gąsienicowej (to rozwiązanie sprawdza się w trudniejszych warunkach terenowych).

Wynajem koparko-ładowarki to świetnie rozwiązanie w przypadku chęci wykonywania takich prac jak:

 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • wykonywanie prac porządkowych,
 • przewożenie cięższych materiałów budowlanych,
 • sztaplowanie,
 • wykonywanie wykopów ziemnych o różnej głębokości.

Zagęszczarki ręczne lub podczepiane

Kolejną maszyną, którą często można zobaczyć na placach budowlanych jest zagęszczarka. Służy do ubijania właściwie każdego rodzaju gruntu, co pozwala uzyskać równą nawierzchnię gotową do wykonywania dalszych prac. Świetnie sprawdzi się więc do równania terenu, np. pod układanie kostki brukowej lub płyt tarasowych. W zależności od obszaru wykonywanych robót, mogą być to albo niewielkie urządzenia ręczne, albo podczepiane do innych maszyn, dla szybszej realizacji prac.

Spycharka w budownictwie ogólnym

Najczęściej, zanim jeszcze rozpoczną się inne prace niezbędna jest profesjonalna spycharka, dzięki której będzie można precyzyjnie zniwelować teren i przygotować go do kolejnych prac. Maszyna ta doskonale sprawdza się dodatkowo do wykonywania wykopów i szybkiego przemieszczania urobku, oczywiście na bliższe odległości. Zdecydowanie ułatwia więc prace i sprawia, że inwestycja może postępować w znacznie szybszym tempie.

Powyższe maszyny to tak naprawdę krótka lista spośród tych, które są niezbędne na placach budowlanych. Im jednak większa inwestycja, tym takich maszyn musi być więcej, aby móc znacznie szybciej realizować poszczególne zadania.

CZYTAJ TAKŻE: Jak wykonuje się wykopy pod budynki?

Maszyny niezbędne na placach budów

Rodzaje kontenerów budowlanych

Odpadami budowlanymi będzie powstający podczas wyburzania czy skuwania ścian gruz betonowy i ceglany. Zalicza się do nich także usuwane tynki, okładziny ceramiczne i pozostałości zaschniętych zapraw. Do kontenera można wyrzucać drewno budowlane lub rozbiórkowe – schody, elementy balustrad, więźby dachowej czy boazerii oraz stolarkę otworową. Mogą tam trafić również demontowane instalacje – przewody elektryczne, rury kanalizacyjne i wodociągowe, a ponadto części systemu centralnego ogrzewania, w tym grzejniki oraz armatura. Do pojemnika na gruz można też wrzucać opakowania po materiałach. Planując remont poza znajomością rodzajów gruzu, konieczny może okazać się wynajem kontenera budowlanego.

Na jakie grupy dzieli się gruz budowlany?

Grupa I: czysty gruz

Pierwszą grupę odpadów budowlanych stanowi czysty gruz, który zawiera:

 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01),

 • gruz ceglany (17 01 02),

 • glebęziemięw tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 (17 05 04).

Ważne jest, aby czysty gruz nie był zanieczyszczony innymi odpadami.

Grupa II: zmieszany gruz

Grupę drugą stanowi gruz zmieszany, czyli zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (inne niż te określone kodem 17 01 06). Druga grupa odpadów budowlanych jest określona symbolem 17 01 07.
Odpady z drugiej grupy mogą zawierać: ceramikę (w tym glazurę, terakotę i inne płytki), elementy armaturysiatki montażowe z klejem i kawałkami tynku oraz kawałki płyt gipsowo-kartonowych. Co istotne, styropian, wełna mineralna oraz szkło nie mogą przekraczać 5% pojemności kontenera. Ponadto gruz zmieszany nie może zawierać odpadów niebezpiecznych, butelek typu PET, różnego rodzaju opakowań po chemii gospodarczej, szkła butelkowego czy opakowaniowego, a także worków po materiałach budowlanych, wykładzin, dywanów oraz wiaderek po cemencie i farbach.

Jeżeli wymienione odpady znajdą się w kontenerze na gruz zmieszany, należy go zakwalifikować jako odpady o kodzie 17 09 04. W przypadku zmieszania gruzu z odpadami komunalnymi lub organicznymi, gruz nie będzie przyjęty – przestrzega nasz rozmówca z firmy Lekaro z Warszawy, zajmującej się wywozem odpadów budowlanych i komunalnych.

Grupa III: zanieczyszczony gruz

Do trzeciej grupy określanej mianem zanieczyszczonego gruzu zalicza się zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w grupach 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03. Grupa zanieczyszczonego gruzu jest oznaczona kodem 17 09 04.

Pośród odpadów znajdujących się w grupie zanieczyszczonego gruzu mogą znajdować się: folia malarska, folia ogrodowa, deski, profile metalowe, kartony, panele ścienne i podłogowe, wykładziny, tynki, futryny, złom oraz worki po materiałach budowlanych. Tak samo jak w przypadku gruzu zmieszanego, zanieczyszczony gruz dopuszcza maksymalnie 5% odpadów typu styropian, wełna mineralna i szkło. W kontenerach na gruz zanieczyszczony również nie można umieszczać odpadów niebezpiecznych, butelek typu PET, szkła butelkowego i opakowaniowego oraz opakowań po chemii gospodarczej. Jeśli gruz będzie zawierać odpady komunalne lub organiczne, nie będzie przyjmowany.

Grupa IV – inne odpady budowlane (m.in. szkło, drewno, mieszaniny metali i tworzywa sztuczne).

Rodzaje kontenerów budowlanych

Jak legalnie wywozić odpady z placu budowy?

Prowadzenie prac budowlanych, przebudów lub remontów nieodłącznie wiąże się ze sporą ilością różnego rodzaju pozostałości, które muszą zostać zutylizowane. Zgodnie z przepisami ich zagospodarowaniem powinien zająć się wykonawca, chyba że z zawartej z inwestorem umowy wynika, że zadanie to zostało scedowane na niego. Najprostszym sposobem poradzenia sobie z wywozem jest wynajem kontenera na odpady budowlane. W Gdańsku usługami tego rodzaju zajmuje się firma HONEST. Przekonajmy się, jak wygląda proces zamawiania odpowiedniego pojemnika oraz co zalicza się do odpadów budowlanych.

Czym są odpady budowlane?

W kategorii odpadów budowlanych mieści się sporo materiałów, które są wykorzystywane podczas robót lub są pozostałościami po wyburzeniach bądź rozbiórce. Do najbardziej charakterystycznych należy gruz betonowy i ceglany, a także skuwane tynki oraz niezużyte stwardniałe kleje i zaprawy. Do kontenerów na odpady budowlane można wyrzucać usuwane okładziny ceramiczne i płyty kartonowo-gipsowe. Może się w nich znaleźć drewno konstrukcyjne z więźby dachowej, stropów i schodów, a ponadto boazerii czy demontowanych podłóg. Odpadami będą elementy metalowe – profile stalowe lub aluminiowe, grzejniki, rury i armatura, jak również przewody elektryczne z miedzi albo aluminium. Wśród pozostałości mogą się znaleźć tworzywa oraz opakowania po materiałach np. worki i wiaderka.

Jak zamawia się kontener?

Zamówienie kontenera do odbioru odpadów budowlanych jest bardzo proste. Wystarczy skontaktować się z firmą posiadającą zezwolenie na wywóz gruzu na konkretnym terenie, określić pojemność odpadów, które mają zostać zutylizowane i wskazać miejsce do podstawienia kontenera. W umówionym wcześniej dniu albo po przekazaniu informacji o zapełnieniu się pojemnika zostanie on odebrany, a jeśli prace będą trwały dłużej, może zostać wymieniony na kolejny. Warto pamiętać, że pozbywanie się gruzu na własną rękę np. wywożenie go do lasu wiąże się z możliwością otrzymania mandatu, zasądzenia grzywny, a w niektórych przypadkach nawet karą pozbawienia wolności.

Jak legalnie wywozić odpady z placu budowy?

W jakich kontenerach można składować gruz?

Decydując się na gruntowny remont domu czy mieszkania, bądź też wyburzanie budynków znajdujących się na naszej posesji powinniśmy pomyśleć, co zrobimy z gruzem i usuniętymi tynkami, gipsem czy zdartymi podłogami. W większości przypadków najlepszym rozwiązaniem jest wynajem specjalnych kontenerów oraz usługi ich wywiezienia, dzięki czemu pozbędziemy się niepotrzebnych odpadów zgodnie z panującymi przepisami. Niestosowanie się do ustaw może skutkować nałożeniem na nas grzywny.

Jakie kontenery przeznaczone są do składowania gruzu?

Aby móc składować gruz zgodnie z prawem, powinniśmy zaopatrzyć się w kontenery typu KP, wykonane z blachy stalowej pomalowanej specjalną farbą zapobiegającą korozji. Kontenery te dostępne są w różnych pojemnościach, od 5 do nawet 40 metrów sześciennych, dzięki czemu możemy wybrać ten najlepiej spełniający nasze potrzeby. Tego rodzaju pojemniki na gruz charakteryzują się dużą trwałością i solidnością, są w stanie utrzymać sporo ciężkich odpadów.

Jeżeli jesteśmy w trakcie rozbiórki, warto zdecydować się na wynajem kontenerów wraz z wywozem. Dzięki temu gruz trafi w odpowiednie miejsce, a my zadbamy o środowisko i uchronimy się od grzywny. Co ważne, część materiałów wyrzucanych z poremontowymi odpadami może zostać ponownie przetworzone. Jako że gruz nie jest zwykłym odpadem, nie możemy wyrzucić do klasycznego kubła na śmieci. Regulacje odnośnie wywozu gruzu znajdują się w ustawie z 2012 roku. Gruz budowlany jest materiałem, który powinien trafiać na składowiska odpadów komunalnych.

Składowany w miejscach do tego nieprzeznaczonych może ściągnąć na nas konsekwencje i kary nałożone przez wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta. Za niewłaściwe usunięcie gruzu, nawet jeżeli wynika ono z niewiedzy, grozi kara grzywny, a w skrajnych przypadkach nawet pozbawienie wolności. Zamówienie kontenera z wywozem jest najlepszym i najłatwiejszym rozwiązaniem. Zlecenie wywiezienia gruzu profesjonalnej firmie pozwoli nam na o wiele szybsze i bezproblemowe usunięcie kontenera z gruzem z naszej posesji.

W jakich kontenerach można składować gruz?

Podstawowe rodzaje prac ziemnych

Zgodnie z definicją prace ziemne obejmują wszelkie czynności związane z wydobyciem oraz transportem gruntu naturalnego, a także przygotowaniem podłoża pod różnego rodzaju roboty budowlane. Głównym zadaniem tego rodzaju prac jest dostosowanie oraz ukształtowanie podłoża pod rozpoczęcie realizacji projektów. Prace ziemne są niezbędne podczas różnego rodzaju budów, w tym wykonywania dróg, autostrad, a także torów kolejowych.

Jakie rodzaje prac ziemnych są najczęściej wykonywane?

Prace ziemne można podzielić na trzy podstawowe grupy:

 • Roboty ziemne podstawowe,
 • Roboty ziemne porządkowe,
 • Roboty ziemne wykończeniowe.

Każda z nich wykonywana jest przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu i maszyn jak koparki, czy ładowarki. Dzięki nim prace przebiegają o wiele szybciej, dokładniej i bezpieczniej. Pierwszą z grup prac ziemnych są roboty podstawowe. Do nich można zaliczyć zasypki i podsypki różnych instalacji, a także makroniwelacje. W skład podstawowych robót drogowych zaliczamy także wykopy różnego rodzaju, tworzone przed budową rowów, obiektów budowlanych, a także dróg.

Drugą grupą są roboty ziemne porządkowe. Do nich zaliczyć można wszelkie czynności, pozwalające na uporządkowanie terenu przed dalszym przebiegiem prac budowlanych. Do tej grupy zaliczane jest usuwanie różnego rodzaju roślinności, pni oraz krzewów. Podczas prac porządkowych wykonuje się również spulchnienie ziemi oraz odprowadzanie ziemi opadowej. Do prac porządkowych należy również wytyczanie budowli ziemnych.

Ostatnią, lecz nie mniej ważną grupą są wykończeniowe roboty ziemne. Do nich należy wyrównywanie dna wykopów, a także wykonywanie wykopów pod fundamenty. W tej grupie znajdują się również prace polegające na profilowaniu nasypów, oczyszczania podłoża, a także ukształtowanie tak zwanej małej architektury i ziemi roślinnej. Każda z wyżej wymienionych prac ma ogromne znaczenie dla przebiegu całego procesu budowy. Rzetelnie wykonane prace podstawowe, porządkowe oraz wykończeniowe są podstawą do stworzenia solidnych budynków, dróg czy torów. Prace ziemne powinniśmy powierzać profesjonalistom, posiadającym odpowiedni sprzęt i doświadczenie, dzięki czemu każdy z etapów przebiegnie sprawnie i zgodnie z projektami.

Podstawowe rodzaje prac ziemnych

Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Odpady budowlane są materiałem powstającym w trakcie różnego rodzaju prac remontowych, budowlanych oraz rozbiórkowych. W wielu przypadkach po odpowiednim przygotowaniu są one wykorzystywane ponownie do prac budowlanych. Ponowne wykorzystanie odzyskanych materiałów pozwala na znaczne obniżenie kosztów inwestycji, a także ma duże znaczenie dla naszego środowiska. Należy pamiętać, że zarówno odbiór, jak i przygotowanie odpadów do ponownego wykorzystania powinno zostać wykonane przez profesjonalną firmę.

Jakie materiały wchodzą w skład odpadów budowlanych?

Do grupy odpadów budowlanych należy naprawdę sporo różnego rodzaju materiałów. Wśród nich wyróżnić można gruz betonowy, ceramiczny i ceglany, usunięte tynki, płyty kartonowo – gipsowe, cement, stolarkę okienną, tapety, stolarkę drzwiową, materiały pokryć dachowych, odpady instalacyjne, płytki ceramiczne, armaturę łazienkową, złom czy stal zbrojeniową, a także odpady z tworzyw sztucznych, materiały izolacyjne czy styropian. Do odpadów budowlanych można zaliczyć również grunt z wykopów oraz glebę.

Dodatkowo na elementach odpadów budowlanych często można znaleźć różnego rodzaju kleje, farby bądź chemię budowlaną. Aby odpady budowlane zostały zutylizowane w odpowiedni sposób, należy je poddać segregacji. Dzięki temu możliwe jest oddzielenie materiałów, które należy poddać utylizacji od tych, które można ponownie wykorzystać. Tego rodzaju pracami zajmują się profesjonalne firmy, posiadające zezwolenia na transport, zbieranie oraz przetwarzanie odpadów budowlanych.

Materiały przeznaczone do powtórnego wykorzystania można dodatkowo poddać przesiewaniu. Wykonuje się je za pomocą profesjonalnych przesiewaczy. Dzięki niemu możliwe jest rozdzielenie surowców ze względu na ich rodzaj bądź uziarnienie. W ten sposób odzyskuje się takie materiały jak gruz ceglany czy betonowy, wykorzystywany jako kruszywo budowlane lub żwir stosowany do budowy podłoża parkingów. Surowce, które nie nadają się do ponownego wykorzystania zostają zebrane i przetransportowane do punktu utylizacji końcowej. Dzięki temu nie wpływają negatywnie na środowisko i nie zaśmiecają naszej planety.

CZYTAJ TAKŻE: Jakie odpady generuje się przy rozbiórce i co z nimi robić?

Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Jak wykonuje się wykopy pod budynki?

Wykopy fundamentowe są pierwszym etapem prac ziemnych, które poprzedzają budowę domu. W większości przypadków wykonywane są przy wykorzystaniu takich maszyn jak koparki, można także wykonać je ręcznie. Przed rozpoczęciem prac warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat rodzajów wykopów oraz sposobu ich tworzenia, dzięki czemu cały proces przebiegnie sprawnie i bez żadnych niespodzianek.

Jakie są rodzaje wykopów i jak należy je wykonać?

Można wyróżnić trzy rodzaje wykopów: wąskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne oraz jamiste. To, który rodzaj sprawdzi się podczas danej budowy, zależy od tego, na jakiej głębokości mają być umieszczone fundamenty. Płytkie wykopy wykonuje się w sytuacji, kiedy planowane jest wylanie w nich ławy oraz płyt fundamentowych.  W przypadku, kiedy mają zostać wykonane pośrednie fundamenty, konieczne jest wykonanie wykopów głębokich.

Pierwszym krokiem w procesie budowy fundamentów jest odpowiednie przygotowanie terenu. Na początku należy wytyczyć fundamenty. Tego rodzaju pracami zajmuje się geodeta. W trakcie tyczenia konieczne jest stworzenie obrysu budynku, a także zaznaczenie rzędnych oraz innych istotnych punktów budynku. Należy pamiętać, że prace te muszą być wykonane bardzo dokładnie, ponieważ mają one ogromny wpływ na przebieg następnych etapów.

Wykonane przez geodetę pomiary muszą zostać zatwierdzone przez kierownika budowy. Następnie można rozpocząć kolejne kroki związane z pracami ziemnymi. Jeżeli nie jest określone, jakiego rodzaju gleba znajduje się w miejscu przeznaczonym do wykopów, konieczne jest przeprowadzenie badań geotechnicznych. Dzięki temu możliwe jest określenie, czy na danym obszarze występuje luźny grunt, bardzo niebezpieczny podczas budowy domu.

Jak widać, przed rozpoczęciem kopania należy dopilnować wielu formalności. Z tego powodu warto zlecić wykopy profesjonalnej firmie, której doświadczenie i posiadany sprzęt pozwoli na szybkie i bezpieczne wykonanie wszelkich prac, a także dopełnienie formalności. Jeżeli na danym obszarze nie występuje luźny grunt, można przejść do kopania. Jako że wykopy zazwyczaj obejmują spory obszar, do tego celu wykorzystuje się koparki lub minikoparki. Głębokość wykopu powinna być dopasowana do planowanego rodzaju fundamentów. W przypadku ław fundamentowych głębokość fundamentu powinna znajdować się poniżej strefy przemarzania gruntu. Należy pamiętać, aby dno wykopu było węższe niż szerokość na poziomie gruntu, dzięki czemu wykop nie będzie się osypywać. Kolejne kroki związane z wykonaniem fundamentów są już uwarunkowane ich rodzajem.

CZYTAJ TAKŻE: Maszyny niezbędne na placach budów

Jak wykonuje się wykopy pod budynki?

Kiedy wynajem maszyn budowlanych jest opłacalny?

Wynajmowanie maszyn budowlanych jest naprawdę częstym działaniem. Obecnie można spotkać się nie tylko z wypożyczaniem ciężkiego sprzętu, ale także mniejszych maszyn czy narzędzi. Z możliwości wynajmu maszyn i sprzętu ciężkiego korzystają zarówno osoby prywatne, jak i duże przedsiębiorstwa. Zazwyczaj jest to działanie opłacalne, jednak w niektórych sytuacjach korzystniejsze mogą być inne rozwiązania.

W jakich sytuacjach warto zdecydować się na wynajem maszyn budowlanych?

W sytuacjach, kiedy sporadycznie konieczne jest wykonanie pracy ciężkim sprzętem, zdecydowanie lepszą opcją jest wynajem. Warto pamiętać, że dobrej jakości sprzęt ciężki jest stosunkowo drogi i jego zakup w ogóle się nie opłaca, jeżeli nie jest cały czas w eksploatacji. Problematyczna jest  nie tylko wysoka cena zakupu żurawi, koparek czy innych maszyn budowlanych, ale także ich przechowywanie oraz serwisowanie.

W przypadku małych firm również bardziej opłacalny jest wynajem maszyn budowlanych. Wiąże się on z kosztem, który dla mniejszych przedsiębiorstw jest do udźwignięcia i nie wymaga od nich ogromnego wkładu własnego. Zarówno małe firmy, jak i prywatni inwestorzy o wiele częściej korzystają z opcji wynajmu maszyn budowlanych, dzięki czemu mogą zachować płynność finansową. Dużą zaletą jest również możliwość wynajęcia maszyn budowlanych z operatorem, dzięki czemu osoba, która wynajmuje sprzęt, nie musi martwić się poszukiwaniem kompetentnego pracownika.

Na wynajem sprzętów budowlanych decydują się często również te przedsiębiorstwa, które korzystają z nich na co dzień. Jest to związane głównie z wygodą takiego rozwiązania. Chociaż przy częstym wynajmie kwota może w końcu przekroczyć sumę, którą trzeba zapłacić za taki sprzęt, to firmom zdecydowanie bardziej zależy na komforcie.

Wynajmując sprzęt ciężki, nie trzeba się martwić jego transportem, przechowywaniem i całą logistyką związaną z maszyną. Klient nie ponosi kosztów przeglądów, serwisów czy wymiany wyeksploatowanych części. Wynajem jest świetną opcją również wtedy, kiedy dane prace wymagają specjalistycznego sprzętu ciężkiego. Zakup takiej maszyny do jednorazowego użytku jest z pewnością nieopłacalny, dlatego też większość osób decyduje się na wynajem.

CZYTAJ TAKŻE: Rodzaje kontenerów budowlanych

Kiedy wynajem maszyn budowlanych jest opłacalny?

Jakie odpady generuje się przy rozbiórce i co z nimi robić?

Podczas rozbiórki budynków powstaje naprawdę dużo odpadów. Największą grupą jest gruz, ale spotkać można również dużo różnych śmieci, których nie powinno się składować na terenie działki, lecz odpowiednio zutylizować. Podczas rozbiórki znaleźć można kawałki desek, papy czy dachówki, których podobnie jak gruzu, nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, a niezastosowanie się do zasad może skończyć się obciążeniem wysoką grzywną.

Jak można podzielić odpady z rozbiórki domu i jak z nimi postąpić?

Najlepszym rozwiązaniem podczas rozbiórki jest wynajęcie kontenera budowlanego oraz zlecenie jego wywozu profesjonalnej firmie działającej w tej branży. Wszelki gruz i odpady z miejsca rozbiórki można podzielić na odpady nadające się do recyklingu, niezdatne do przetworzenia oraz te wymagające utylizacji. Innym podziałem, zgodnym z prawem budowlanym, jest podzielenie odpadów na trzy grupy:

 • Gruz budowlany,
 • Opakowania foliowe, drewno, złom, folie zmieszane z betonem i cegłami,
 • Worki, styropiany, wiaderka po malowaniu i inne odpady poremontowe.

Gruz budowlany pod postacią cegieł, kamieni, płytek ceramicznych, kafli czy elementów zaprawy poddawany jest recyklingowi, dzięki któremu powstaje kruszywo, wykorzystywane do budowy różnego rodzaju infrastruktury drogowej i budynków. Elementy z drewna również nadają się do ponownego przetworzenia. Złom budowlany, czyli różnego rodzaju elementy także można przerobić. Firmy zajmujące się odbiorem gruzu i kontenerów z odpadami poremontowymi segregują gruz i śmieci zgodnie z ich przeznaczeniem, a następnie przetwarzają je lub poddają utylizacji.

W niektórych budynkach spotykane są jeszcze elementy wykonane z materiałów szkodliwych jak azbest, czy też z papy. Tego rodzaju elementy należy poddać utylizacji, nie wolno wrzucać ich luzem do kontenera. Po odpowiednim zabezpieczeniu firma zabiera je do miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych. Jak widać, odpady po rozbiórce są naprawdę różnorodne, przez co ich samodzielny wywóz nie jest zbyt prosty. Zlecenie wywozu odpadów profesjonalnemu przedsiębiorstwu pozwala na łatwe i szybkie pozbycie się problemu, a także oszczędzenie dużej ilości czasu.

Jakie odpady generuje się przy rozbiórce i co z nimi robić?
Niwelacja terenu jest całym procesem, dzięki któremu dany obszar ziemi zostaje wyrównany i przygotowany do dalszych prac. Makroniwelacja ma miejsce w sytuacjach, kiedy konieczne jest wyrównanie znacznej powierzchni danego gruntu. W tym wypadku prace mogą obejmować również częściową lub całkowitą wymianę typu podłoża, a także zamontowanie elementów dodatkowych, na przykład specjalnych siatek.

Na czym polega makroniwelacja terenu?

Niwelacja terenu jest całym procesem, dzięki któremu dany obszar ziemi zostaje wyrównany i przygotowany do dalszych prac. Makroniwelacja ma miejsce w sytuacjach, kiedy konieczne jest wyrównanie znacznej powierzchni danego gruntu. W tym wypadku prace mogą obejmować również częściową lub całkowitą wymianę typu podłoża, a także zamontowanie elementów dodatkowych, na przykład specjalnych siatek.

Kiedy i w jaki sposób wykonuje się makroniwelację terenu?

Z makroniwelacją terenu można spotkać się głównie przy inwestycjach zajmujących duże powierzchnie, wymagające rozbudowanych projektów budowlanych i obejmujących zaawansowane roboty ziemne. Za pomocą makroniwelacji przygotowuje się teren pod budowę osiedli mieszkaniowych, biurowców, kompleksów handlowych, galerii, a także podczas budowy dróg i autostrad. Tego rodzaju prace ziemne wykonywane są przez profesjonalne firmy, dzięki czemu grunt jest odpowiednio przygotowany i stanowi bezpieczną, stabilną i trwałą podbudowę dla dalszych prac.

Jako że znalezienie bardzo dużej, równej działki graniczy z cudem, wykonanie makroniwelacji terenu jest jedynym sposobem na uzyskanie idealnie równego gruntu. Odpowiednio przeprowadzona niwelacja pozwala nie tylko na ukształtowanie działki według preferencji, ale również zaplanowanie jej odwodnienia. Pierwszym etapem makroniwelacji terenu jest wykonanie dokładnych pomiarów. Specjaliści dokonują ich za pomocą profesjonalnych urządzeń, dzięki czemu mogą wyznaczyć różnicę pomiędzy określonymi punktami na określonym obszarze.

Pozyskane w ten sposób dane służą do stworzenia siatki wysokościowej terenu. Pozwala ona na zlokalizowanie miejsc wymagających wyrównania, a także na określenie wysokości planowanej inwestycji względem drogi. Na podstawie stworzonej mapy można przystąpić do właściwych prac. W zależności od rodzaju planowanej inwestycji prace te mogą wyglądać nieco inaczej. Do wykonywania makroniwelacji terenu wykorzystywany jest sprzęt ciężki jak koparki, traktory, wozidła, zagęszczarki, spycharki, kruszarki oraz ładowarki. Dzięki nim wszelkie prace przebiegają sprawnie i bezpiecznie.

CZYTAJ TAKŻE: Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Na czym polega makroniwelacja terenu?
Jak sama nazwa wskazuje, koparko – ładowarka jest maszyną, która łączy w sobie funkcje ładowarki oraz koparki. Wykorzystuje się ją do różnego rodzaju robót ziemnych. Jest jedną z najbardziej uniwersalnych maszyn budowlanych,  znajduje zastosowanie nie tylko w branży budowlanej, ale również górniczej czy rolniczej. Koparko-ładowarki przez wiele osób mylone są z klasycznymi koparkami, są to jednak dwie całkowicie inne maszyny. Koparka służy jedynie do kopania i przenoszenia na inny środek transportu, koparko-ładowarka ma znacznie szersze możliwości.

W jakich pracach wykorzystuje się koparko-ładowarkę?

Jak sama nazwa wskazuje, koparko – ładowarka jest maszyną, która łączy w sobie funkcje ładowarki oraz koparki. Wykorzystuje się ją do różnego rodzaju robót ziemnych. Jest jedną z najbardziej uniwersalnych maszyn budowlanych,  znajduje zastosowanie nie tylko w branży budowlanej, ale również górniczej czy rolniczej. Koparko-ładowarki przez wiele osób mylone są z klasycznymi koparkami, są to jednak dwie całkowicie inne maszyny. Koparka służy jedynie do kopania i przenoszenia na inny środek transportu, koparko-ładowarka ma znacznie szersze możliwości.

Do jakich prac nadaje się koparko-ładowarka?

Za pomocą koparko – ładowarki można nie tylko wykonywać prace ziemne i transportować grunt na inny pojazd za pomocą łyżki. Z drugiej strony tej maszyny zamontowany jest osobny układ roboczy, służący przede wszystkim do transportu i załadunku ziemi, materiałów budowlanych, desek i wielu innych niezbędnych podczas budowy elementów. Za pomocą koparko-ładowarki możliwe jest wspomniane już wykonywanie robót ziemnych, wykopów pod fundamenty, prac ziemnych pod instalacje wodne i kanalizacyjne oraz rozbiórki.

Ten sprzęt ciężki wykorzystywany jest także do przygotowania podłoża pod budowę placów, parkingów, chodników i dróg, a także zasypywania fundamentów czy udrażniania rowów. Koparko-ładowarki wykorzystuje się także do wykonywania prac górniczych, przewożenia pasz i nawozów w gospodarstwach rolnych czy też kiszonek. Ze względu na to, że zakup koparko-ładowarki wiąże się z dużym kosztem, większość osób prywatnych decyduje się na wynajem tego sprzętu na czas prac, lub też zleca wykonanie konkretnych zadań profesjonalnej firmie świadczącej usługi koparko-ładowarką.

Warto wspomnieć, że koparko-ładowarkę można wyposażyć w dodatkowy osprzęt, dzięki czemu posłuży również do innych zadań, jak chociażby przenoszenie palet czy odśnieżanie. W podstawowej formie wykorzystywana jest również do przewożenia elementów, układania elementów poboczy, znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką odpadami, składach węgla czy też na złomowiskach. Należy pamiętać, że obsługą koparko-ładowarki może zajmować się wyłącznie osoba mająca odpowiednie kwalifikacje.

W jakich pracach wykorzystuje się koparko-ładowarkę?
Wywożenie odpadów wielkogabarytowych, nazywanych potocznie gabarytami, powinno przebiegać zgodnie z prawem. O ile w przypadku miast mniej więcej co miesiąc organizuje się odbiór gabarytów z mieszkań, o tyle w mniejszych miejscowościach niestety nie ma takich możliwości.

Jak przepisowo wywozić gabaryty?

Wywożenie odpadów wielkogabarytowych, nazywanych potocznie gabarytami, powinno przebiegać zgodnie z prawem. O ile w przypadku miast mniej więcej co miesiąc organizuje się odbiór gabarytów z mieszkań, o tyle w mniejszych miejscowościach niestety nie ma takich możliwości. Problemem jest również opróżnianie mieszkań przed remontem – odbiory zazwyczaj odbywają się w określony dzień miesiąca, a mało kto ma miejsce i czas, aby dopasowywać się do tej daty.

Jak powinno wyglądać wywożenie gabarytów?

Do odpadów wielkogabarytowych zaliczają się odpady o dużych wymiarach, do których można zaliczyć: wersalki, tapczany, łóżka, komody, szafy, stoły, krzesła, kołdry, rowery, suszarki na pranie, dywany, deski, duże zabawki, wózki dziecięce czy meble ogrodowe. Do gabarytów nie zalicza się gruzu, szyb, urządzeń elektrycznych, ceramiki łazienkowej, wanien czy grzejników.

W teorii gabaryty można samodzielnie wywieźć do najbliższego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jednak mało kto ma dostęp do pojazdów, które są w stanie przewieźć dużą ilość starych, zniszczonych mebli. W takiej sytuacji dobrym wyjściem jest wynajem kontenera budowlanego wraz z wywozem. Firma zajmująca się tego rodzaju pracami przywozi kontener w wybrane miejsce, a po jego zapełnieniu wywozi go do punktu odbioru gabarytów. Jest to rozwiązanie o wiele prostsze i wygodniejsze niż samodzielna próba wywożenia tego rodzaju odpadów.

Skorzystanie z usług profesjonalnych firm ma także duży wpływ na ochronę środowiska – niestety nadal wiele osób, które nie wiedzą, co zrobić z gabarytami, zostawia je nielegalnie w lesie czy wyrzuca do przydrożnych rowów. Wyrzucając odpady wielkogabarytowe do przeznaczonego na to kontenera, można uniknąć także kary finansowej za nielegalny wywóz gabarytów, która może wynosić nawet 5000 zł.

Jak przepisowo wywozić gabaryty?
Do odpadów budowlanych można zaliczyć różnorodne surowce i materiały pozostałe po różnego rodzaju pracach budowlanych, rozbiórkach czy remontach.

Czy odpady budowlane podlegają recyklingowi?

Do odpadów budowlanych można zaliczyć różnorodne surowce i materiały pozostałe po różnego rodzaju pracach budowlanych, rozbiórkach czy remontach. W wielu przypadkach jest ich naprawdę sporo, a mało kto wie, co należy z nimi zrobić. Warto wiedzieć, że składowanie ich jest niezgodne z prawem i może prowadzić do dużych zmian w środowisku naturalnym. Aby tego uniknąć, warto skorzystać z usług przedsiębiorstwa oferującego wynajem kontenerów oraz transport odpadów w miejsce ich przeznaczenia.

Co zaliczane jest do odpadów budowlanych i które z nich nadają się do recyklingu?

Do odpadów budowlanych zalicza się naprawdę różnego rodzaju materiały. Najczęściej jest to gruz betonowy, ceramiczny oraz ceglany, płyty kartonowo – gipsowe, usunięte tynki, stolarka okienna, cement, stolarka drzwiowa, tapety, złom, armatura łazienkowa, stal zbrojeniowa, odpady instalacyjne, styropian, materiały izolacyjne i odpady z tworzyw sztucznych. Gleba oraz grunt z wykopów również uznawane są za odpady budowlane. W zależności od rodzaju dane odpady mogą trafiać do recyklingu lub utylizacji.

Decydując się na wynajem kontenera, można liczyć również na wywiezienie odpadów budowlanych w odpowiednie miejsce. W zakładzie elementy nadające się do recyklingu są oddzielane od odpadów, które należy zutylizować. Materiały przeznaczone do ponownego przetworzenia mogą zostać dodatkowo przesiane, dzięki czemu rozdziela się je w zależności od uziarnienia oraz rodzaju. Tą metodą odzyskuje się gruz betonowy i ceglany, który po przetworzeniu wykorzystuje się jako kruszywo budowlane lub żwir do budowy podłoża parkingów.

Odpady zagrażające środowisku, toksyczne oraz nienadające się do ponownego przetworzenia powinny zostać bezpiecznie zutylizowane, dzięki czemu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, roślin oraz zwierząt.

Czy odpady budowlane podlegają recyklingowi?
Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw zamiast na kupno, decyduje się na wynajem sprzętu budowlanego

Ile kosztuje wynajem maszyn budowlanych?

Obecnie coraz więcej przedsiębiorstw zamiast na kupno, decyduje się na wynajem sprzętu budowlanego. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści jak chociażby mniejsza ilość formalności, zdjęcie z przedsiębiorstwa odpowiedzialności za stan techniczny maszyn czy też łatwiejsza logistyka. Dodatkowo zakup sprzętu budowlanego wiąże się z naprawdę dużą inwestycją, na którą wiele firm po prostu nie ma pieniędzy. W dużej ilości przypadków maszyny budowlane wykorzystywane są sporadycznie, dlatego też ich wynajem jest najbardziej opłacalną opcją. Dotyczy to zwłaszcza sprzętów specjalistycznych, wykorzystywanych wyłącznie do niektórych prac.

Ile trzeba zapłacić za wynajem maszyn budowlanych?

Tak naprawdę ciężko jednoznacznie określić, z jakimi kosztami wiąże się wynajem sprzętu budowlanego, ponieważ jest to zależne od wielu czynników. Pierwszym z nich jest rodzaj wypożyczanego sprzętu. Duże, ciężkie sprzęty będą zdecydowanie droższe niż mniejsze urządzenia budowlane jak np. betoniarka. Zazwyczaj specjalistyczne maszyny budowlane są nieco droższe od klasycznych koparek czy walców – jest to spowodowane głównie tym, że sam sprzęt jest po prostu droższy i firma wypożyczająca musi zadbać o to, aby koszty jego zakupu się zwróciły.

To, ile trzeba zapłacić za dany sprzęt, jest zależne także od regionu oraz konkretnej firmy wynajmującej. W większych miastach zazwyczaj należy liczyć się z nieco większymi kosztami niż w przypadku mniejszych miejscowości. Wynajem maszyn budowlanych może różnic się ceną także w zależności od tego, na jaki okres ma zostać wynajęty dany sprzęt. W większości wypadków im dłuższy okres wynajmu tym korzystniejsza cena za dobę. Stała współpraca również wiąże się najczęściej z bardziej korzystnymi cenami. W wielu przypadkach niezależnie od warunków wynajmu i lokalizacji wypożyczenie sprzętu i tak jest bardziej opłacalne niż jego zakup.

Ile kosztuje wynajem maszyn budowlanych?
Wybudowanie drogi tymczasowej jest konieczne w przypadku rozpoczęcia nowej inwestycji budowlanej, konieczności stworzenia tymczasowego parkingu, pracy na trudnej nawierzchni lub w sytuacji użytkowania na co dzień ciężkiego sprzętu budowlanego.

Jak wybudować drogę tymczasową?

Wybudowanie drogi tymczasowej jest konieczne w przypadku rozpoczęcia nowej inwestycji budowlanej, konieczności stworzenia tymczasowego parkingu, pracy na trudnej nawierzchni lub w sytuacji użytkowania na co dzień ciężkiego sprzętu budowlanego. Dzięki niej wszelkie procesy przebiegną sprawnie i bezpiecznie, bez dodatkowego stresu. Zapewni dobre warunki zarówno pojazdom, jak i pieszym na placu budowy. Aby jednak móc korzystać z drogi tymczasowej, należy ją dobrze zaplanować i wykonać.

W jaki sposób można wybudować drogę tymczasową?

O budowie drogi tymczasowej należy pomyśleć na samym początku realizacji inwestycji. Konieczne jest, aby była ona gotowa przed wjazdem na budowę ciężkiego sprzętu. Dzięki temu możliwe będzie szybsze rozpoczęcie zaplanowanych prac, a teren zostanie ochroniony przed uszkodzeniem. Aby mieć pewność, że wykonane dojazdy spełnią swoje zadanie i będą bezpieczne, należy zlecić tego rodzaju prace ziemne profesjonalnej firmie zajmującej się takimi zadaniami. Dobiorą oni odpowiedni materiał do wykonania drogi do danej inwestycji i zadbają, aby całość była bezpieczna i trwała.

Obecnie drogi dojazdowe wykonuje się najczęściej z prefabrykowanych płyt drogowych lub z kruszywa łamanego. Podczas projektowania i wykonywania przejazdu warto wyznaczyć dwie różne drogi dojazdowe do placu budowy. Dzięki temu można uniknąć ryzyka kolizji oraz zatorów na drodze tymczasowej. Decydując się na drogę tymczasową z płyt betonowych, konieczne jest zadbanie o odpowiedni sprzęt, który będzie w stanie unieść i prawidłowo ułożyć płyty.

Drogi z kruszywa sprawdzą się w przypadku krótkich odcinków, które nie będą uczęszczane przez sprzęt ciężki. Przy ich wykonaniu należy zadbać o odpowiedni projekt, dzięki czemu kruszywo pozostanie na miejscu przez dłuższy czas.

Jak wybudować drogę tymczasową?
Wyrzucanie odpadów różnego rodzaju jest obecnie usystematyzowane za pomocą różnego rodzaju kodeksów i praw. Dzięki temu cały proces przebiega sprawnie, a także z korzyścią dla środowiska. Segregacja odpadów oraz wyrzucanie elektrośmieci, gruzu czy odpadów szkodliwych do odpowiednich pojemników w znaczącym stopniu ogranicza przenikanie do gleby i wody szkodliwych substancji. Niestety niekiedy nadal można napotkać odpady wyrzucone w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Co grozi za wywóz odpadów budowlanych w miejsca do tego nieprzeznaczone?

Wyrzucanie odpadów różnego rodzaju jest obecnie usystematyzowane za pomocą różnego rodzaju kodeksów i praw. Dzięki temu cały proces przebiega sprawnie, a także z korzyścią dla środowiska. Segregacja odpadów oraz wyrzucanie elektrośmieci, gruzu czy odpadów szkodliwych do odpowiednich pojemników w znaczącym stopniu ogranicza przenikanie do gleby i wody szkodliwych substancji. Niestety niekiedy nadal można napotkać odpady wyrzucone w miejscu do tego nieprzeznaczonym.

Jaką karę można ponieść za nielegalne wywożenie odpadów budowlanych?

Wywożenie do lasu czy w inne miejsca gruzu i pozostałych rodzajów odpadów budowlanych wpływa negatywnie na środowisko, a także na wygląd danego miejsca – nikt nie chce, aby z jego działki ktoś inny zrobił śmietnik. Z tego też tytułu takie działania są surowo karane. Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń za nielegalne pozbywanie się odpadów budowlanych dana osoba może zostać ukarana grzywną w wysokości od 20 zł do 5000 zł. Jak widać, za taki pomysł można naprawdę słono zapłacić.

Aby uniknąć kary, a także nie mieć na sumieniu środowiska, innych ludzi i zwierząt, warto zdecydować się na wynajem kontenera budowlanego. Jest to bardzo wygodny sposób na zgromadzenie wszelkich zalegających odpadów budowlanych. Po zapełnieniu kontenera można wywieźć go w przeznaczone do tego miejsce, gdzie wszelkie odpady zostaną odpowiednio zutylizowane bądź też poddane recyklingowi.

Dlaczego odpady budowlane warto gromadzić w kontenerach?

Mało kto zdaje sobie sprawę, że niektóre odpady budowlane również zawierają substancje, które mogą przenikać do wody i gleby, powodując jej zatrucie i obumarcie bytujących w pobliżu gatunków roślin. Taka sytuacja jest dramatem dla lokalnego ekosystemu, dlatego też należy robić wszystko, aby do niej nie dopuścić.

Co grozi za wywóz odpadów budowlanych w miejsca do tego nieprzeznaczone?
Kontenery magazynowe - funkcjonalne rozwiązanie dla przemysłu

Kontenery magazynowe - funkcjonalne rozwiązanie dla przemysłu

Prowadzenie niemal wszystkich rodzajów działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dysponowania odpowiednimi pomieszczeniami użytkowymi, które będą mogły zostać wykorzystane jako biuro, punkt sprzedaży, magazyn czy miejsce do ustawienia niezbędnych maszyn i urządzeń. W przypadku większości branż przemysłowych konieczna powierzchnia użytkowa jest zwykle dość duża, stąd na ogół w tym celu używane są duże hale wznoszone w technologii stalowej lub murowanej. Może się jednak zdarzyć, że potrzebne okażą się także obiekty tymczasowe, które będą przydatne w czasie wykonywanego remontu lub przebudowy, a także wówczas, gdy wynika to z charakteru realizowanych operacji np. przy zabezpieczaniu składowisk, parkingów czy parków maszyn. W takich sytuacjach zazwyczaj sięga się po klasyczne kontenery. W Gdańsku są one dostępne w firmie HONEST, specjalizującej się w gospodarce odpadami oraz pracach ziemnych i wyburzeniach. Przekonajmy się, co wyróżnia kontenery i sprawdźmy, czy da się w nich urządzić magazyn na potrzeby przemysłu.

Czym charakteryzują się kontenery?

Kontenery powstają na stalowym szkielecie składającym się z wytrzymałych kształtowników tworzących ich strukturę przestrzenną. Do nich mocowane są płyty warstwowe, z których przygotowuje się poszycie, będące połączeniem dwóch arkuszy blachy trapezowej i materiału termoizolacyjnego np. wełny mineralnej czy pianki. W zależności od przeznaczenia kontenery wyposaża się w potrzebną infrastrukturę. Z reguły obejmuje ona instalację elektryczną z oświetleniem, drzwi wejściowe, a także okna. Nierzadko wewnątrz umieszcza się też zaplecze sanitarne, a nawet klimatyzację.

Czy w kontenerach można urządzić magazyn na potrzeby przemysłu?

Magazyny dla firm produkcyjnych, logistycznych czy handlowych to zwykle hale stalowe o bardzo dużej kubaturze. Połączenie większej liczby kontenerów rzadko kiedy będzie w stanie zapewnić wymaganą ilość miejsca do składowania, nawet jeżeli w grę wchodzą elementy o niewielkich rozmiarach. Kontenery sprawdzą się jednak świetnie, jeżeli chodzi o magazyny podręczne na budowach, przy prowadzeniu warsztatu czy działalności usługowo-handlowej.

Kontenery magazynowe - funkcjonalne rozwiązanie dla przemysłu
Jakie korzyści przynosi wynajem kontenerów na gruz?

Jakie korzyści przynosi wynajem kontenerów na gruz?

Prowadzenie prac budowlanych związanych ze wznoszeniem nowego obiektu lub remontem czy modernizacją już istniejącego oznacza konieczność poradzenia sobie ze sporą ilością odpadów. Zależnie od treści umowy zawartej między inwestorem a wykonawcą, obowiązek ten spada na jednego z nich. Ponieważ pozbywanie się pozostałości tego typu na własną rękę jest nielegalne i zagrożone wysokimi karami, nieodzowne stanie się zdecydowanie się an pomoc firmy specjalizującej się w wywozie gruzu. W Gdańsku usługi tego rodzaju świadczy firma HONEST, podstawiająca pojemniki o uzgodnionej pojemności we wskazanym miejscu. Przekonajmy się, co można wyrzucić do takich pojemników oraz sprawdźmy, co da się zyskać dzięki ich sprawnemu odbiorowi.

Co można wyrzucać do pojemników na odpady budowlane?

Do pojemników na odpady budowlane wyrzuca się pozostałości związane z wykonywanymi pracami. Na ogół będzie to pochodzących z wyburzeń gruz betonowy bądź ceglany, a także skuwane tynki oraz wylewki. Poza nimi w kontenerach można umieszczać demontowane okładziny ceramiczne, elementy drewniane – belki, deski czy inne części konstrukcji schodów, stropów i podłóg, a ponadto stolarkę otworową. Wśród odpadów mogą się znaleźć również niezużyte resztki materiałów, w tym zaschnięty beton, zaprawy, tynki lub kleje. Przy pracach zakrojonych na szerszą skalę w grę wchodzą też przewody miedziane i aluminiowe, rury oraz grzejniki, a także ceramika sanitarna.

Jak wygląda obsługa klienta i jakie pojemniki da się zamówić?

Chęć wynajęcia kontenera można zgłosić, kontaktując się z udostępniającą je firmą. Najważniejszą kwestią będzie wskazanie, gdzie pojemnik ma zostać podstawiony oraz w jakim okresie będzie potrzebny. Liczy się też wskazanie pojemności. Najmniejsze dostępne kontenery mogą pomieścić kilka metrów sześciennych pozostałości – w największych zmieści się nawet 40 metrów sześciennych. Warto pamiętać, że pojemnik ustawia się na płaskim stabilnym podłożu, w miejscu, gdzie będzie mogła wjechać ciężarówka.

Jakie korzyści przynosi wynajem kontenerów na gruz?
Dlaczego warto korzystać z kontenerów na gruz?

Dlaczego warto korzystać z kontenerów na gruz?

Prowadzenie prac budowlanych i remontowych wiąże się z powstawaniem znacznych ilości odpadów, które nie mogą być wyrzucone razem ze zwykłymi śmieciami komunalnymi. W grę wchodzą tu m.in. takie pozostałości jak fragmenty wyburzanych ścian betonowych lub ceglanych, skuwane tynki, a także resztki zapraw i klejów. Z reguły przy robotach tego typu pojawiają się również niewykorzystane cegły bądź bloczki, kafelki, a nawet rozmaite kruszywa. Jedynym legalnym sposobem na ich zagospodarowanie będzie zamówienie kontenera na gruz. W Gdańsku usługami tego rodzaju zajmuje się firma Honest, która poza wywozem odpadów specjalizuje się też w pracach ziemnych. Przekonajmy się, jak wygląda wynajem kontenera i sprawdźmy, jaki należy wybrać.

Jak wygląda wynajem kontenera na gruz?

Kontener na gruz jest podstawiany na zamówienie inwestora lub firmy budowlanej zajmującej się prowadzeniem prac. Może on zostać ustawiony w dowolnie wybranym miejscu, gdzie będzie w stanie dojechać samochód ciężarowy. Kontener można zamówić, kontaktując się z firmą telefonicznie i podając termin oraz potrzebną pojemność. Po jego zapełnieniu kontener zostanie odebrany a odpady przekazane do recyklingu albo składowania zależnie od ich charakteru.

Jaki kontener warto wybrać?

Kontenery przeznaczone do składowania gruzu są wykonane z bardzo wytrzymałej stali, i mają ramę z profili zapewniających wymaganą odporność na obciążenie i sztywność całości. Zależnie od potrzeb można zdecydować się na różną pojemność. Przy mniejszej skali robót zupełnie wystarczające okażą się najmniejsze mieszczące ok. 3,5 m3. Jeżeli obsługiwana jest większa inwestycja, można zdecydować się nawet na największe, w których da się zgromadzić nawet 40 m3 odpadów. Zapotrzebowanie najlepiej ustalić na podstawie zakresu prowadzonych robót i ich rodzaju.

Dlaczego warto korzystać z kontenerów na gruz?
Jakie usługi można wykonać koparko-ładowarką?

Jakie usługi można wykonać koparko-ładowarką?

Większość zadań związanych z realizacją inwestycji budowlanych wymaga posługiwania się odpowiednio dobranym specjalistycznym ciężkim sprzętem. Ponieważ urządzenia tego rodzaju są dość drogie, zwykle do poszczególnych robót wybiera się wykonawcę, który nimi dysponuje.  Firmą oferującą wynajem maszyn budowlanych w Gdańsku jest HONEST, która proponuje m.in. usługi z użyciem koparko-ładowarki. Przekonajmy się, co trzeba wiedzieć o tym sprzęcie i zobaczmy, kiedy będzie sprawdzał się najlepiej.

Co wyróżnia koparko-ładowarki?

Koparko-ładowarki to niezwykle uniwersalne maszyny budowlane. Ich konstrukcja bazuje na zastosowaniu pojazdu będącego zbliżonym pod względem budowy do ciągnika rolniczego. Ma on dzięki temu świetną manewrowość oraz znaczny uciąg, wynikające z mocy zamontowanego silnika i gabarytów. Jest ponadto wyposażony w hydraulikę pozwalającą na obsłużenie elementów roboczych. Są nimi znajdujący się w przedniej części wysięgnik hydrauliczny oraz ramię zainstalowane z tyłu. Do wysięgnika można podłączyć klasyczną łyżkę o charakterystyce zbliżonej do stosowanych w ładowarkach czołowych, a także chwytaki lub widły transportowe. Ramię obsługuje natomiast osprzęt używany w koparkach, czyli otwarte łyżki o różnej pojemności do kopania, skrawania czy przeładunku, jak również osprzęt specjalistyczny od młotów hydraulicznych po frezarki do betonu. Co ważne, ramię koparko-ładowarki może obracać się w promieniu ok. 180° za pojazdem, ma też spory zasięg sięgający kilku metrów.

Jakie prace można wykonywać z użyciem koparko-ładowarek?

Koparko-ładowarki sprawdzają się przy większości robót ziemnych. Z ich pomocą można wykonać niwelację terenu, przygotowywać wykopy pod fundamenty albo infrastrukturę przesyłową, a także prowadzić korytowanie pod nawierzchnię drogi czy chodnika. Często są stosowane do prac wyburzeniowych i melioracji. Nadają się do przeładunku materiałów sypkich. Z dodatkowym osprzętem ich możliwości wzrastają, w zależności od jego rodzaju.

Jakie usługi można wykonać koparko-ładowarką?

DANE KONTAKTOWE Zapraszamy do kontaktu

Szybki kontakt - DANE KONTAKTKOWE